อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องแช่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแช่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120166 รหัส Smis 8 หลัก : 57040073 รหัส Obec 6 หลัก : 120166 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องแช่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongchae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120671 รหัส Smis 8 หลัก : 57030166 รหัส Obec 6 หลัก : 120671 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN HUAYRAI ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงพาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120465 รหัส Smis 8 หลัก : 57030118 รหัส Obec 6 หลัก : 120465 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงพาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Wiangphan School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมใจ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120332 รหัส Smis 8 หลัก : 57030023 รหัส Obec 6 หลัก : 120332 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมใจ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruam Jai ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120479 รหัส Smis 8 หลัก : 57020183 รหัส Obec 6 หลัก : 120479 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงผาพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiwiangphapittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120392 รหัส Smis 8 หลัก : 57020118 รหัส Obec 6 หลัก : 120392 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหญ้าไซ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayyasai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120275 รหัส Smis 8 หลัก : 57020044 รหัส Obec 6 หลัก : 120275 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pukaeng (Intraratuppatham) school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่มอญวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่มอญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120059 รหัส Smis 8 หลัก : 57010079 รหัส Obec 6 หลัก : 120059 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่มอญวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maemornwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120625 รหัส Smis 8 หลัก : 57040146 รหัส Obec 6 หลัก : 120625 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านต้าตลาด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbantatalad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120213 รหัส Smis 8 หลัก : 57040067 รหัส Obec 6 หลัก : 120213 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankiangkururatwitaya ที่อยู่ : หมู่...