หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านพญาไพร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาไพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120596 รหัส Smis 8 หลัก : 57030129 รหัส Obec 6 หลัก : 120596 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพญาไพร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpayaprai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120322 รหัส Smis 8 หลัก : 57030039 รหัส Obec 6 หลัก : 120322 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thammacharik...

ข้อมูล โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120496 รหัส Smis 8 หลัก : 57020189 รหัส Obec 6 หลัก : 120496 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungman school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120168 รหัส Smis 8 หลัก : 57040075 รหัส Obec 6 หลัก : 120168 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaykrai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120312 รหัส Smis 8 หลัก : 57020077 รหัส Obec 6 หลัก : 120312 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดงงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpadangngam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120535 รหัส Smis 8 หลัก : 57010098 รหัส Obec 6 หลัก : 120535 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thoongyunghuafaywittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120326 รหัส Smis 8 หลัก : 57030026 รหัส Obec 6 หลัก : 120326 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำร้อน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannpongnamron ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120171 รหัส Smis 8 หลัก : 57040080 รหัส Obec 6 หลัก : 120171 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายงามวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sunsaingamwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120091 รหัส Smis 8 หลัก : 57040014 รหัส Obec 6 หลัก : 120091 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงของ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANCHIANGKHONGSCHOOL ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันถนน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันถนน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120454 รหัส Smis 8 หลัก : 57030121 รหัส Obec 6 หลัก : 120454 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันถนน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sunthanon ที่อยู่ : หมู่...