อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120178 รหัส Smis 8 หลัก : 57040041 รหัส Obec 6 หลัก : 120178 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตุ้มเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toomnua ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120594 รหัส Smis 8 หลัก : 57030142 รหัส Obec 6 หลัก : 120594 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางนาเงิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pasangnagoen ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120155 รหัส Smis 8 หลัก : 57030061 รหัส Obec 6 หลัก : 120155 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าสักน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasaknoi Shool ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120637 รหัส Smis 8 หลัก : 57020206 รหัส Obec 6 หลัก : 120637 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยส้านยาววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysanyaowittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงผาวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงผาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120405 รหัส Smis 8 หลัก : 57020153 รหัส Obec 6 หลัก : 120405 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงผาวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangphawittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120235 รหัส Smis 8 หลัก : 57020094 รหัส Obec 6 หลัก : 120235 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีโพธิ์เงินวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SRIPHONGOENWITTHAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120655 รหัส Smis 8 หลัก : 57010127 รหัส Obec 6 หลัก : 120655 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangchiangrungwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120046 รหัส Smis 8 หลัก : 57010045 รหัส Obec 6 หลัก : 120046 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbanmaekaowtomluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนขุนขวากพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนขวากพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120578 รหัส Smis 8 หลัก : 57040120 รหัส Obec 6 หลัก : 120578 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนขวากพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khoonkhwarkpittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120175 รหัส Smis 8 หลัก : 57040038 รหัส Obec 6 หลัก : 120175 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : saksunchiangmaiwittayakom ที่อยู่ : หมู่...