อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบรวก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบรวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120126 รหัส Smis 8 หลัก : 57030076 รหัส Obec 6 หลัก : 120126 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบรวก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN SOBRUAK ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120647 รหัส Smis 8 หลัก : 57020214 รหัส Obec 6 หลัก : 120647 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าก่อดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchon Ban Pa...

ข้อมูล โรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120488 รหัส Smis 8 หลัก : 57020164 รหัส Obec 6 หลัก : 120488 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่างิ้ววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pa-Ngiu Wittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120398 รหัส Smis 8 หลัก : 57020099 รหัส Obec 6 หลัก : 120398 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจดีย์หลวงพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Jedeeluangpittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120693 รหัส Smis 8 หลัก : 57010133 รหัส Obec 6 หลัก : 120693 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกกน้อยวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankoknoiwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120041 รหัส Smis 8 หลัก : 57010051 รหัส Obec 6 หลัก : 120041 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phakhwangwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120582 รหัส Smis 8 หลัก : 57040125 รหัส Obec 6 หลัก : 120582 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HUAYHAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120218 รหัส Smis 8 หลัก : 57040045 รหัส Obec 6 หลัก : 120218 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Sanchum(saharastbumroong) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120592 รหัส Smis 8 หลัก : 57030144 รหัส Obec 6 หลัก : 120592 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ฟ้าหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaefahluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120159 รหัส Smis 8 หลัก : 57030065 รหัส Obec 6 หลัก : 120159 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonpakhamaengoen ที่อยู่ : หมู่...