เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดเชียงราย

 • มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สาขาเชียงราย  08 4378 9534
 • กู้ภัยจอมจันทร์ 053 7263689
 • มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สาขาแม่สาย 053-7374100 08 7623 1669
 • มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ (กู้ภัยพาน) (เต็กก่า จีพานเกาะ) 053-723265 080 5006286
 • มูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหาร 08 6914 5417
 • กู้ภัยทัพยั้ง 089 701 6771
 • กู้ภัยแสงธรรม 080 722 5660
 • สยามรวมใจ (ปู่อินทร์)  089 4313006
 • กู้ชีพ-กู้ภัยบัวสลี เชียงราย
 • หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจแม่ลาว 087 1767437
 • สมาคมศิริภรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย 053 713648 


 • สำนักงานการท่องเที่ยว
  สถานีตำรวจทางหลวง              0 5374 2441
  บริการข้อมูลข่าวสาร                1672
  สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว    0 5371 7433
  สถานีตำรวจท่องเที่ยว              0 5371 7779


 • สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง 0 5378 3445
สถานีตำรวจภูธรเชียงของ 0 5379 1426
สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน 0 5377 7111
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง 0 5379 0090
สถานีตำรวจภูธรขุนตาล 0 5365 7034
สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง 0 5367 5694
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ 0 5360 5295
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน 0 5371 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์ 0 5378 9508
สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง 0 5376 7109
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว 0 5377 8199
สถานีตำรวจภูธรแม่สาย 0 5373 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย 0 5378 6004
สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว 0 5373 7191
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย 0 5371 1588
สถานีตำรวจภูธรป่าแดด 0 5376 1012
สถานีตำรวจภูธรพาน 0 5372 1515
สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 0 5379 9113
สถานีตำรวจภูธรเทิง 0 5379 4405
สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย 0 5376 9236
สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง 0 5395 3155
สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น 0 5360 8318
สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า 0 5378 1466