อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120623 รหัส Smis 8 หลัก : 57040144 รหัส Obec 6 หลัก : 120623 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pranet school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120197 รหัส Smis 8 หลัก : 57040056 รหัส Obec 6 หลัก : 120197 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubantubtao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120681 รหัส Smis 8 หลัก : 57030156 รหัส Obec 6 หลัก : 120681 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanchokchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120434 รหัส Smis 8 หลัก : 57030113 รหัส Obec 6 หลัก : 120434 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANSAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120372 รหัส Smis 8 หลัก : 57030017 รหัส Obec 6 หลัก : 120372 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลากเนินทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAELAKNUENTONG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120503 รหัส Smis 8 หลัก : 57020175 รหัส Obec 6 หลัก : 120503 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งน้ำร้อนวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnamronwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120388 รหัส Smis 8 หลัก : 57020114 รหัส Obec 6 หลัก : 120388 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPADAET(WETTAYASMIS) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120282 รหัส Smis 8 หลัก : 57020017 รหัส Obec 6 หลัก : 120282 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tantawanwittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจะคือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะคือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120011 รหัส Smis 8 หลัก : 57010077 รหัส Obec 6 หลัก : 120011 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจะคือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chakue School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120573 รหัส Smis 8 หลัก : 57040135 รหัส Obec 6 หลัก : 120573 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยลึก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayluek ที่อยู่ : หมู่...