อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120477 รหัส Smis 8 หลัก : 57020192 รหัส Obec 6 หลัก : 120477 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ตะละวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maetalawittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120427 รหัส Smis 8 หลัก : 57020142 รหัส Obec 6 หลัก : 120427 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยน้ำเย็น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Hauynamyen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าแดงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120313 รหัส Smis 8 หลัก : 57020080 รหัส Obec 6 หลัก : 120313 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแดงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padaengwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120250 รหัส Smis 8 หลัก : 57020004 รหัส Obec 6 หลัก : 120250 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPabong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวดอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120070 รหัส Smis 8 หลัก : 57010014 รหัส Obec 6 หลัก : 120070 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวดอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUADOI ที่อยู่ : หมู่...