อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120470 รหัส Smis 8 หลัก : 57020195 รหัส Obec 6 หลัก : 120470 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnuaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120422 รหัส Smis 8 หลัก : 57020147 รหัส Obec 6 หลัก : 120422 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Doichang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120678 รหัส Smis 8 หลัก : 57030172 รหัส Obec 6 หลัก : 120678 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่พัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaipattana ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120531 รหัส Smis 8 หลัก : 57010116 รหัส Obec 6 หลัก : 120531 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงเดิม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangdoem ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120019 รหัส Smis 8 หลัก : 57010027 รหัส Obec 6 หลัก : 120019 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandoo School ที่อยู่ :...