หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120653 รหัส Smis 8 หลัก : 57010125 รหัส Obec 6 หลัก : 120653 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongkor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120079 รหัส Smis 8 หลัก : 57010086 รหัส Obec 6 หลัก : 120079 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งฮึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banponghoeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120063 รหัส Smis 8 หลัก : 57010032 รหัส Obec 6 หลัก : 120063 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120714 รหัส Smis 8 หลัก : 57022005 รหัส Obec 6 หลัก : 120714 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยงามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doingamwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120628 รหัส Smis 8 หลัก : 57040153 รหัส Obec 6 หลัก : 120628 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaysak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าม่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120557 รหัส Smis 8 หลัก : 57040105 รหัส Obec 6 หลัก : 120557 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าม่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phamuang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120184 รหัส Smis 8 หลัก : 57040064 รหัส Obec 6 หลัก : 120184 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จำไฮบ้านเหล่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chamhaibanlao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนศรีสว่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120174 รหัส Smis 8 หลัก : 57040037 รหัส Obec 6 หลัก : 120174 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีสว่าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisawang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120118 รหัส Smis 8 หลัก : 57040003 รหัส Obec 6 หลัก : 120118 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krueng ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120598 รหัส Smis 8 หลัก : 57030131 รหัส Obec 6 หลัก : 120598 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาไพรไตรมิตร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Payapaitrimit ที่อยู่ : หมู่...