อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีเวียง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเวียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120517 รหัส Smis 8 หลัก : 57010108 รหัส Obec 6 หลัก : 120517 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีเวียง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansriwiang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120081 รหัส Smis 8 หลัก : 57010082 รหัส Obec 6 หลัก : 120081 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าก๊อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpakho ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120023 รหัส Smis 8 หลัก : 57010026 รหัส Obec 6 หลัก : 120023 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำตก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnamtok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 157120742 รหัส Smis 8 หลัก : 57040161 รหัส Obec 6 หลัก : 120742 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Somtawinjintamai banhuaylang (torchordor.anusorn) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้านาล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120627 รหัส Smis 8 หลัก : 57040148 รหัส Obec 6 หลัก : 120627 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้านาล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tanalom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120188 รหัส Smis 8 หลัก : 57040092 รหัส Obec 6 หลัก : 120188 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่อนป่ายาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : monpayang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120197 รหัส Smis 8 หลัก : 57040056 รหัส Obec 6 หลัก : 120197 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubantubtao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120100 รหัส Smis 8 หลัก : 57040026 รหัส Obec 6 หลัก : 120100 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห็(2) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120739 รหัส Smis 8 หลัก : 57030180 รหัส Obec 6 หลัก : 120739 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisomwong School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120441 รหัส Smis 8 หลัก : 57030095 รหัส Obec 6 หลัก : 120441 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันบุญเรือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban San Bun...