อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำม้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำม้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120103 รหัส Smis 8 หลัก : 57040029 รหัส Obec 6 หลัก : 120103 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำม้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Namma School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120117 รหัส Smis 8 หลัก : 57040002 รหัส Obec 6 หลัก : 120117 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban luang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120460 รหัส Smis 8 หลัก : 57030127 รหัส Obec 6 หลัก : 120460 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่องแฮ่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Honghae school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120156 รหัส Smis 8 หลัก : 57030062 รหัส Obec 6 หลัก : 120156 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maekumt ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120372 รหัส Smis 8 หลัก : 57030017 รหัส Obec 6 หลัก : 120372 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลากเนินทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAELAKNUENTONG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120638 รหัส Smis 8 หลัก : 57020207 รหัส Obec 6 หลัก : 120638 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเก้าห้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkaohong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแงะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแงะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120511 รหัส Smis 8 หลัก : 57020169 รหัส Obec 6 หลัก : 120511 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแงะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120387 รหัส Smis 8 หลัก : 57020121 รหัส Obec 6 หลัก : 120387 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banparmiengmaeprig ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120309 รหัส Smis 8 หลัก : 57020074 รหัส Obec 6 หลัก : 120309 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นดู่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santondoo ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120289 รหัส Smis 8 หลัก : 57020027 รหัส Obec 6 หลัก : 120289 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansala ที่อยู่ : หมู่...