อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าม่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120557 รหัส Smis 8 หลัก : 57040105 รหัส Obec 6 หลัก : 120557 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าม่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phamuang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120184 รหัส Smis 8 หลัก : 57040064 รหัส Obec 6 หลัก : 120184 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จำไฮบ้านเหล่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chamhaibanlao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนศรีสว่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120174 รหัส Smis 8 หลัก : 57040037 รหัส Obec 6 หลัก : 120174 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีสว่าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srisawang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120118 รหัส Smis 8 หลัก : 57040003 รหัส Obec 6 หลัก : 120118 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krueng ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120598 รหัส Smis 8 หลัก : 57030131 รหัส Obec 6 หลัก : 120598 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาไพรไตรมิตร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Payapaitrimit ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120158 รหัส Smis 8 หลัก : 57030064 รหัส Obec 6 หลัก : 120158 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkhong...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120341 รหัส Smis 8 หลัก : 57030018 รหัส Obec 6 หลัก : 120341 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คี-หนองอ้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maekhi-Nongaor ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นง้าว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นง้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120652 รหัส Smis 8 หลัก : 57020209 รหัส Obec 6 หลัก : 120652 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นง้าว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonngao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120512 รหัส Smis 8 หลัก : 57020170 รหัส Obec 6 หลัก : 120512 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantungyao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120377 รหัส Smis 8 หลัก : 57020126 รหัส Obec 6 หลัก : 120377 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งปูเฟือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpongpufeang ที่อยู่ : หมู่...