อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120574 รหัส Smis 8 หลัก : 57040141 รหัส Obec 6 หลัก : 120574 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thungkam ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบุญนาค

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญนาค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120192 รหัส Smis 8 หลัก : 57040085 รหัส Obec 6 หลัก : 120192 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบุญนาค ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banboonnak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120205 รหัส Smis 8 หลัก : 57040050 รหัส Obec 6 หลัก : 120205 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120105 รหัส Smis 8 หลัก : 57040023 รหัส Obec 6 หลัก : 120105 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลุงท่าเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banlungtacharoen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120676 รหัส Smis 8 หลัก : 57030170 รหัส Obec 6 หลัก : 120676 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองป่าก่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Nongpakor ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120143 รหัส Smis 8 หลัก : 57030088 รหัส Obec 6 หลัก : 120143 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยสะโง๊ะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sango ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120335 รหัส Smis 8 หลัก : 57030046 รหัส Obec 6 หลัก : 120335 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสลีหลวง-สันนายาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaleeluang-sannayao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120357 รหัส Smis 8 หลัก : 57030010 รหัส Obec 6 หลัก : 120357 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกิ่วพร้าว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banKuiwphao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120495 รหัส Smis 8 หลัก : 57020188 รหัส Obec 6 หลัก : 120495 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanmaked sankheelel huafaipattana...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแสนเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120421 รหัส Smis 8 หลัก : 57020146 รหัส Obec 6 หลัก : 120421 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแสนเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjareanschool ที่อยู่ : หมู่...