อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120638 รหัส Smis 8 หลัก : 57020207 รหัส Obec 6 หลัก : 120638 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเก้าห้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkaohong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแงะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแงะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120511 รหัส Smis 8 หลัก : 57020169 รหัส Obec 6 หลัก : 120511 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแงะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120387 รหัส Smis 8 หลัก : 57020121 รหัส Obec 6 หลัก : 120387 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banparmiengmaeprig ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120309 รหัส Smis 8 หลัก : 57020074 รหัส Obec 6 หลัก : 120309 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นดู่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santondoo ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120289 รหัส Smis 8 หลัก : 57020027 รหัส Obec 6 หลัก : 120289 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansala ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120661 รหัส Smis 8 หลัก : 57010120 รหัส Obec 6 หลัก : 120661 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongwai School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120077 รหัส Smis 8 หลัก : 57010084 รหัส Obec 6 หลัก : 120077 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าเหมี้ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Dongpamiang ที่อยู่ :...