อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120380 รหัส Smis 8 หลัก : 57020129 รหัส Obec 6 หลัก : 120380 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pabongtaoganjan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่ใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120226 รหัส Smis 8 หลัก : 57020087 รหัส Obec 6 หลัก : 120226 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaitai School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนริมวัง ๑

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมวัง ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120291 รหัส Smis 8 หลัก : 57020029 รหัส Obec 6 หลัก : 120291 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมวัง ๑ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : rimvang...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120653 รหัส Smis 8 หลัก : 57010125 รหัส Obec 6 หลัก : 120653 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongkor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120079 รหัส Smis 8 หลัก : 57010086 รหัส Obec 6 หลัก : 120079 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งฮึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banponghoeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120063 รหัส Smis 8 หลัก : 57010032 รหัส Obec 6 หลัก : 120063 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120714 รหัส Smis 8 หลัก : 57022005 รหัส Obec 6 หลัก : 120714 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยงามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doingamwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลยางฮอม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยางฮอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120629 รหัส Smis 8 หลัก : 57040154 รหัส Obec 6 หลัก : 120629 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลยางฮอม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanyanghom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120555 รหัส Smis 8 หลัก : 57040106 รหัส Obec 6 หลัก : 120555 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetamklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปล้องใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปล้องใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120185 รหัส Smis 8 หลัก : 57040065 รหัส Obec 6 หลัก : 120185 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปล้องใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : plongtai ที่อยู่ : หมู่...