อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120741 รหัส Smis 8 หลัก : 57040160 รหัส Obec 6 หลัก : 120741 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120581 รหัส Smis 8 หลัก : 57040124 รหัส Obec 6 หลัก : 120581 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphalae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120167 รหัส Smis 8 หลัก : 57040074 รหัส Obec 6 หลัก : 120167 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งโห้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thunghong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120218 รหัส Smis 8 หลัก : 57040045 รหัส Obec 6 หลัก : 120218 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Sanchum(saharastbumroong) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120095 รหัส Smis 8 หลัก : 57040018 รหัส Obec 6 หลัก : 120095 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaimeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120671 รหัส Smis 8 หลัก : 57030166 รหัส Obec 6 หลัก : 120671 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN HUAYRAI ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันธาตุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120133 รหัส Smis 8 หลัก : 57030073 รหัส Obec 6 หลัก : 120133 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันธาตุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santat ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120343 รหัส Smis 8 หลัก : 57030034 รหัส Obec 6 หลัก : 120343 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแหย่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN NONGYAENG ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120356 รหัส Smis 8 หลัก : 57030002 รหัส Obec 6 หลัก : 120356 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankeelekdoidindang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120505 รหัส Smis 8 หลัก : 57020177 รหัส Obec 6 หลัก : 120505 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunlaw ที่อยู่ : หมู่...