หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120042 รหัส Smis 8 หลัก : 57010009 รหัส Obec 6 หลัก : 120042 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนาคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongnacome ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120741 รหัส Smis 8 หลัก : 57040160 รหัส Obec 6 หลัก : 120741 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120581 รหัส Smis 8 หลัก : 57040124 รหัส Obec 6 หลัก : 120581 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphalae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120167 รหัส Smis 8 หลัก : 57040074 รหัส Obec 6 หลัก : 120167 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งโห้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thunghong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120218 รหัส Smis 8 หลัก : 57040045 รหัส Obec 6 หลัก : 120218 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Sanchum(saharastbumroong) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120095 รหัส Smis 8 หลัก : 57040018 รหัส Obec 6 หลัก : 120095 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaimeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120671 รหัส Smis 8 หลัก : 57030166 รหัส Obec 6 หลัก : 120671 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN HUAYRAI ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120132 รหัส Smis 8 หลัก : 57030072 รหัส Obec 6 หลัก : 120132 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongfaham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120323 รหัส Smis 8 หลัก : 57030032 รหัส Obec 6 หลัก : 120323 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPATUNG...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120354 รหัส Smis 8 หลัก : 57030001 รหัส Obec 6 หลัก : 120354 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANJOMSAWAN ที่อยู่ : หมู่...