อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดเล็ก

แท็ก: โรงเรียนขนาดเล็ก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนสรวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนสรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120424 รหัส Smis 8 หลัก : 57020140 รหัส Obec 6 หลัก : 120424 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนสรวย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhunsuay School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120399 รหัส Smis 8 หลัก : 57020100 รหัส Obec 6 หลัก : 120399 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมอเฒ่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanHuaMorTow ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120293 รหัส Smis 8 หลัก : 57020049 รหัส Obec 6 หลัก : 120293 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำผักกูดทรายทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : champakkutchaitong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120692 รหัส Smis 8 หลัก : 57010136 รหัส Obec 6 หลัก : 120692 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phakwang...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจอเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจอเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120526 รหัส Smis 8 หลัก : 57010094 รหัส Obec 6 หลัก : 120526 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจอเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Jorcharoen School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120047 รหัส Smis 8 หลัก : 57010046 รหัส Obec 6 หลัก : 120047 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยเจริญวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaycharoenwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120042 รหัส Smis 8 หลัก : 57010009 รหัส Obec 6 หลัก : 120042 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนาคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongnacome ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120691 รหัส Smis 8 หลัก : 57040159 รหัส Obec 6 หลัก : 120691 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120577 รหัส Smis 8 หลัก : 57040123 รหัส Obec 6 หลัก : 120577 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะวังผา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banloh ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120165 รหัส Smis 8 หลัก : 57040072 รหัส Obec 6 หลัก : 120165 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAI ที่อยู่ : หมู่...