อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเลาลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลาลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120417 รหัส Smis 8 หลัก : 57020134 รหัส Obec 6 หลัก : 120417 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเลาลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANLAOLEE ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120398 รหัส Smis 8 หลัก : 57020099 รหัส Obec 6 หลัก : 120398 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจดีย์หลวงพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Jedeeluangpittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120239 รหัส Smis 8 หลัก : 57020021 รหัส Obec 6 หลัก : 120239 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธารทองวิทยา(ป่ารวก) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tantongwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120535 รหัส Smis 8 หลัก : 57010098 รหัส Obec 6 หลัก : 120535 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thoongyunghuafaywittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120041 รหัส Smis 8 หลัก : 57010051 รหัส Obec 6 หลัก : 120041 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phakhwangwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำบอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำบอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120089 รหัส Smis 8 หลัก : 57010007 รหัส Obec 6 หลัก : 120089 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำบอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : jambonschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนนครวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120712 รหัส Smis 8 หลัก : 57022003 รหัส Obec 6 หลัก : 120712 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นครวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nakornwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบรรพตวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบรรพตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120587 รหัส Smis 8 หลัก : 57040133 รหัส Obec 6 หลัก : 120587 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บรรพตวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpotwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120560 รหัส Smis 8 หลัก : 57040094 รหัส Obec 6 หลัก : 120560 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สุขสันต์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAISUKSAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120122 รหัส Smis 8 หลัก : 57040034 รหัส Obec 6 หลัก : 120122 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยซ้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaysor ที่อยู่ : หมู่...