อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120570 รหัส Smis 8 หลัก : 57040140 รหัส Obec 6 หลัก : 120570 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงแก่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanwiangkaen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120551 รหัส Smis 8 หลัก : 57040111 รหัส Obec 6 หลัก : 120551 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaunguppathumthaikeeree ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120209 รหัส Smis 8 หลัก : 57040054 รหัส Obec 6 หลัก : 120209 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแผ่นดินทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpandinthong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120097 รหัส Smis 8 หลัก : 57040010 รหัส Obec 6 หลัก : 120097 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองกาญจน์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Muang karn ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สันติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120613 รหัส Smis 8 หลัก : 57030146 รหัส Obec 6 หลัก : 120613 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สันติ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaisanti School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120432 รหัส Smis 8 หลัก : 57030116 รหัส Obec 6 หลัก : 120432 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmuangdang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120129 รหัส Smis 8 หลัก : 57030074 รหัส Obec 6 หลัก : 120129 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansobkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมใจ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120332 รหัส Smis 8 หลัก : 57030023 รหัส Obec 6 หลัก : 120332 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมใจ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruam Jai ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120496 รหัส Smis 8 หลัก : 57020189 รหัส Obec 6 หลัก : 120496 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungman school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120423 รหัส Smis 8 หลัก : 57020148 รหัส Obec 6 หลัก : 120423 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaimasangschool ที่อยู่ : หมู่...