หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทรายทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120588 รหัส Smis 8 หลัก : 57040134 รหัส Obec 6 หลัก : 120588 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทรายทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Saithong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120550 รหัส Smis 8 หลัก : 57040099 รหัส Obec 6 หลัก : 120550 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuakam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงหมอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120123 รหัส Smis 8 หลัก : 57040035 รหัส Obec 6 หลัก : 120123 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงหมอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwaingmok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120605 รหัส Smis 8 หลัก : 57030175 รหัส Obec 6 หลัก : 120605 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหยวกป่าโซ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayyuakpaso ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาจี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาจี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120606 รหัส Smis 8 หลัก : 57030139 รหัส Obec 6 หลัก : 120606 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาจี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphajeeschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจ้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจ้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120453 รหัส Smis 8 หลัก : 57030107 รหัส Obec 6 หลัก : 120453 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจ้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banjong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120145 รหัส Smis 8 หลัก : 57030051 รหัส Obec 6 หลัก : 120145 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าตึงพิทยานุกูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phatungpittayanukun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120646 รหัส Smis 8 หลัก : 57020215 รหัส Obec 6 หลัก : 120646 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยส้านพลับพลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaisanplubplaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120475 รหัส Smis 8 หลัก : 57020181 รหัส Obec 6 หลัก : 120475 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbankou school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120416 รหัส Smis 8 หลัก : 57020139 รหัส Obec 6 หลัก : 120416 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongklangnam ที่อยู่ : หมู่...