อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120573 รหัส Smis 8 หลัก : 57040135 รหัส Obec 6 หลัก : 120573 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยลึก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayluek ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120543 รหัส Smis 8 หลัก : 57040102 รหัส Obec 6 หลัก : 120543 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสะลีกวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SUNSALEEKWITAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120175 รหัส Smis 8 หลัก : 57040038 รหัส Obec 6 หลัก : 120175 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สักสันเชียงใหม่วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : saksunchiangmaiwittayakom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านธารทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธารทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120162 รหัส Smis 8 หลัก : 57030176 รหัส Obec 6 หลัก : 120162 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านธารทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thanthong ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120593 รหัส Smis 8 หลัก : 57030141 รหัส Obec 6 หลัก : 120593 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขาแหย่งพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankhayeangpattana ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ-สันทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120446 รหัส Smis 8 หลัก : 57030109 รหัส Obec 6 หลัก : 120446 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120150 รหัส Smis 8 หลัก : 57030056 รหัส Obec 6 หลัก : 120150 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แอบวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maeaebwitthayakhom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120645 รหัส Smis 8 หลัก : 57020216 รหัส Obec 6 หลัก : 120645 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งแพร่วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongphraewitthayaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120476 รหัส Smis 8 หลัก : 57020182 รหัส Obec 6 หลัก : 120476 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nhongyao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120168 รหัส Smis 8 หลัก : 57040075 รหัส Obec 6 หลัก : 120168 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaykrai ที่อยู่ : หมู่...