หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120579 รหัส Smis 8 หลัก : 57040121 รหัส Obec 6 หลัก : 120579 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thakham ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120169 รหัส Smis 8 หลัก : 57040070 รหัส Obec 6 หลัก : 120169 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพระเกิดคงคาราม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watprakerdkongkaram ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120092 รหัส Smis 8 หลัก : 57040015 รหัส Obec 6 หลัก : 120092 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubantungsaipattna ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120609 รหัส Smis 8 หลัก : 57030152 รหัส Obec 6 หลัก : 120609 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesalab School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านพญาไพร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาไพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120596 รหัส Smis 8 หลัก : 57030129 รหัส Obec 6 หลัก : 120596 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพญาไพร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpayaprai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120439 รหัส Smis 8 หลัก : 57030093 รหัส Obec 6 หลัก : 120439 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangha ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120331 รหัส Smis 8 หลัก : 57030031 รหัส Obec 6 หลัก : 120331 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติสุข ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120470 รหัส Smis 8 หลัก : 57020195 รหัส Obec 6 หลัก : 120470 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnuaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120485 รหัส Smis 8 หลัก : 57020161 รหัส Obec 6 หลัก : 120485 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่างต่ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhangtum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120392 รหัส Smis 8 หลัก : 57020118 รหัส Obec 6 หลัก : 120392 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหญ้าไซ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayyasai ที่อยู่ : หมู่...