อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120580 รหัส Smis 8 หลัก : 57040122 รหัส Obec 6 หลัก : 120580 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางหัดสหศาสตร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Panghudsahasart School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องแช่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแช่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120166 รหัส Smis 8 หลัก : 57040073 รหัส Obec 6 หลัก : 120166 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องแช่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongchae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120093 รหัส Smis 8 หลัก : 57040016 รหัส Obec 6 หลัก : 120093 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งนาน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungnanoi ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120611 รหัส Smis 8 หลัก : 57030154 รหัส Obec 6 หลัก : 120611 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiseanjai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่หม้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หม้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120597 รหัส Smis 8 หลัก : 57030130 รหัส Obec 6 หลัก : 120597 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หม้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN MAE MOR ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120442 รหัส Smis 8 หลัก : 57030096 รหัส Obec 6 หลัก : 120442 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanlaung school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120342 รหัส Smis 8 หลัก : 57030033 รหัส Obec 6 หลัก : 120342 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekham(prachanukhor) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120471 รหัส Smis 8 หลัก : 57020196 รหัส Obec 6 หลัก : 120471 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tungharajsamukkeewittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120488 รหัส Smis 8 หลัก : 57020164 รหัส Obec 6 หลัก : 120488 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่างิ้ววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pa-Ngiu Wittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120382 รหัส Smis 8 หลัก : 57020122 รหัส Obec 6 หลัก : 120382 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeprik ที่อยู่ : หมู่...