อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยคุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120584 รหัส Smis 8 หลัก : 57040127 รหัส Obec 6 หลัก : 120584 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยคุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaikhu ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120171 รหัส Smis 8 หลัก : 57040080 รหัส Obec 6 หลัก : 120171 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายงามวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sunsaingamwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120099 รหัส Smis 8 หลัก : 57040030 รหัส Obec 6 หลัก : 120099 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonstan rachdarunwit ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120684 รหัส Smis 8 หลัก : 57030159 รหัส Obec 6 หลัก : 120684 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDOI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120600 รหัส Smis 8 หลัก : 57030133 รหัส Obec 6 หลัก : 120600 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : รัฐราษฎร์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RutRatWittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120451 รหัส Smis 8 หลัก : 57030103 รหัส Obec 6 หลัก : 120451 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำ ตชด. ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthamtorthordor ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120322 รหัส Smis 8 หลัก : 57030039 รหัส Obec 6 หลัก : 120322 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thammacharik...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120635 รหัส Smis 8 หลัก : 57020204 รหัส Obec 6 หลัก : 120635 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaelao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120510 รหัส Smis 8 หลัก : 57020168 รหัส Obec 6 หลัก : 120510 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ขะจาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Mae Kha...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองผำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120379 รหัส Smis 8 หลัก : 57020128 รหัส Obec 6 หลัก : 120379 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองผำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongpam school ที่อยู่ :...