อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวังวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120236 รหัส Smis 8 หลัก : 57020095 รหัส Obec 6 หลัก : 120236 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwangwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนร่องธารวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องธารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120242 รหัส Smis 8 หลัก : 57020010 รหัส Obec 6 หลัก : 120242 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องธารวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongtharnwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120076 รหัส Smis 8 หลัก : 57010090 รหัส Obec 6 หลัก : 120076 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องเบ้อวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RONGBERWITTAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120049 รหัส Smis 8 หลัก : 57010048 รหัส Obec 6 หลัก : 120049 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะป่าห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBan laopaha school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยลานพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยลานพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120085 รหัส Smis 8 หลัก : 57010003 รหัส Obec 6 หลัก : 120085 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยลานพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOILANPITTAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120735 รหัส Smis 8 หลัก : 57012011 รหัส Obec 6 หลัก : 120735 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangchiangrung wittayakhom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยคุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120584 รหัส Smis 8 หลัก : 57040127 รหัส Obec 6 หลัก : 120584 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยคุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaikhu ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120171 รหัส Smis 8 หลัก : 57040080 รหัส Obec 6 หลัก : 120171 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายงามวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sunsaingamwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120099 รหัส Smis 8 หลัก : 57040030 รหัส Obec 6 หลัก : 120099 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonstan rachdarunwit ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120684 รหัส Smis 8 หลัก : 57030159 รหัส Obec 6 หลัก : 120684 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDOI ที่อยู่ : หมู่...