หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120654 รหัส Smis 8 หลัก : 57010126 รหัส Obec 6 หลัก : 120654 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanwiangchiangrung ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางขอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางขอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120009 รหัส Smis 8 หลัก : 57010075 รหัส Obec 6 หลัก : 120009 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางขอน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baan Pangkhon ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าสักไก่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120021 รหัส Smis 8 หลัก : 57010029 รหัส Obec 6 หลัก : 120021 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าสักไก่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pasakkai School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120706 รหัส Smis 8 หลัก : 57042002 รหัส Obec 6 หลัก : 120706 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บุญเรืองวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Boonruengwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320303 รหัส Smis 8 หลัก : 56022007 รหัส Obec 6 หลัก : 320303 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงรัชดาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongratchadapisek ที่อยู่ :...