อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดกลาง

แท็ก: โรงเรียนขนาดกลาง

ข้อมูล โรงเรียนร่องธารวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องธารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120242 รหัส Smis 8 หลัก : 57020010 รหัส Obec 6 หลัก : 120242 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องธารวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongtharnwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120076 รหัส Smis 8 หลัก : 57010090 รหัส Obec 6 หลัก : 120076 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องเบ้อวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RONGBERWITTAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120049 รหัส Smis 8 หลัก : 57010048 รหัส Obec 6 หลัก : 120049 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะป่าห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBan laopaha school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยลานพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยลานพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120085 รหัส Smis 8 หลัก : 57010003 รหัส Obec 6 หลัก : 120085 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยลานพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : DOILANPITTAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120735 รหัส Smis 8 หลัก : 57012011 รหัส Obec 6 หลัก : 120735 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangchiangrung wittayakhom ที่อยู่...