หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านริมลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านริมลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120061 รหัส Smis 8 หลัก : 57010030 รหัส Obec 6 หลัก : 120061 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านริมลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANRIMLAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120084 รหัส Smis 8 หลัก : 57010002 รหัส Obec 6 หลัก : 120084 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN PONGCHANG SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120570 รหัส Smis 8 หลัก : 57040140 รหัส Obec 6 หลัก : 120570 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงแก่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanwiangkaen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120545 รหัส Smis 8 หลัก : 57040109 รหัส Obec 6 หลัก : 120545 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ารวก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120211 รหัส Smis 8 หลัก : 57040077 รหัส Obec 6 หลัก : 120211 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ารวก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanParuak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120205 รหัส Smis 8 หลัก : 57040050 รหัส Obec 6 หลัก : 120205 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเขียะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขียะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120107 รหัส Smis 8 หลัก : 57040025 รหัส Obec 6 หลัก : 120107 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเขียะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khia School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120118 รหัส Smis 8 หลัก : 57040003 รหัส Obec 6 หลัก : 120118 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krueng ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120685 รหัส Smis 8 หลัก : 57030160 รหัส Obec 6 หลัก : 120685 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Don-ngam ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะนะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะนะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120435 รหัส Smis 8 หลัก : 57030114 รหัส Obec 6 หลัก : 120435 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะนะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sanmana School ที่อยู่ :...