อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120023 รหัส Smis 8 หลัก : 57010026 รหัส Obec 6 หลัก : 120023 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำตก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnamtok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 157120742 รหัส Smis 8 หลัก : 57040161 รหัส Obec 6 หลัก : 120742 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Somtawinjintamai banhuaylang (torchordor.anusorn) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120741 รหัส Smis 8 หลัก : 57040160 รหัส Obec 6 หลัก : 120741 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120572 รหัส Smis 8 หลัก : 57040137 รหัส Obec 6 หลัก : 120572 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทยสมบูรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthaisomboon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120555 รหัส Smis 8 หลัก : 57040106 รหัส Obec 6 หลัก : 120555 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetamklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120164 รหัส Smis 8 หลัก : 57040071 รหัส Obec 6 หลัก : 120164 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengthoeng(thoengtumnupracha) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120217 รหัส Smis 8 หลัก : 57040044 รหัส Obec 6 หลัก : 120217 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANCHIANGKIAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120108 รหัส Smis 8 หลัก : 57040020 รหัส Obec 6 หลัก : 120108 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120740 รหัส Smis 8 หลัก : 57030181 รหัส Obec 6 หลัก : 120740 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tomrodtavanchaydan...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาเดื่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120610 รหัส Smis 8 หลัก : 57030153 รหัส Obec 6 หลัก : 120610 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาเดื่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphaduea School ที่อยู่ :...