หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120618 รหัส Smis 8 หลัก : 57040151 รหัส Obec 6 หลัก : 120618 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : a_khuntan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120577 รหัส Smis 8 หลัก : 57040123 รหัส Obec 6 หลัก : 120577 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะวังผา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banloh ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120558 รหัส Smis 8 หลัก : 57040096 รหัส Obec 6 หลัก : 120558 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่โชคชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maichokchai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120184 รหัส Smis 8 หลัก : 57040064 รหัส Obec 6 หลัก : 120184 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จำไฮบ้านเหล่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chamhaibanlao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120122 รหัส Smis 8 หลัก : 57040034 รหัส Obec 6 หลัก : 120122 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยซ้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaysor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนริมโขงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนริมโขงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120096 รหัส Smis 8 หลัก : 57040012 รหัส Obec 6 หลัก : 120096 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ริมโขงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rimkhongwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120604 รหัส Smis 8 หลัก : 57030174 รหัส Obec 6 หลัก : 120604 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhouyhok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาจี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาจี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120606 รหัส Smis 8 หลัก : 57030139 รหัส Obec 6 หลัก : 120606 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาจี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphajeeschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120443 รหัส Smis 8 หลัก : 57030097 รหัส Obec 6 หลัก : 120443 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแดงน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : à ¸�à ¹�Ã...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120152 รหัส Smis 8 หลัก : 57030058 รหัส Obec 6 หลัก : 120152 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Parailoung...