หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120631 รหัส Smis 8 หลัก : 57040156 รหัส Obec 6 หลัก : 120631 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungnamphraepabong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเตา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120589 รหัส Smis 8 หลัก : 57040129 รหัส Obec 6 หลัก : 120589 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเตา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : nongtao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเสา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120541 รหัส Smis 8 หลัก : 57040100 รหัส Obec 6 หลัก : 120541 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเสา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBANNONGSAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120215 รหัส Smis 8 หลัก : 57040068 รหัส Obec 6 หลัก : 120215 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลอยไร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaeloirai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120177 รหัส Smis 8 หลัก : 57040040 รหัส Obec 6 หลัก : 120177 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banngewpapai (ratnukuk) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120094 รหัส Smis 8 หลัก : 57040017 รหัส Obec 6 หลัก : 120094 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนมหาวัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baandonmahawan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120737 รหัส Smis 8 หลัก : 57030178 รหัส Obec 6 หลัก : 120737 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ....

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120612 รหัส Smis 8 หลัก : 57030145 รหัส Obec 6 หลัก : 120612 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansantikeeree ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาฮี้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาฮี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120469 รหัส Smis 8 หลัก : 57030105 รหัส Obec 6 หลัก : 120469 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาฮี้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Phahee ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120158 รหัส Smis 8 หลัก : 57030064 รหัส Obec 6 หลัก : 120158 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongkhong...