อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่วงยาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงยาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120568 รหัส Smis 8 หลัก : 57040138 รหัส Obec 6 หลัก : 120568 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงยาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ิBanmuangyai Primary School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อแสง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120556 รหัส Smis 8 หลัก : 57040107 รหัส Obec 6 หลัก : 120556 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อแสง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanborsang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120165 รหัส Smis 8 หลัก : 57040072 รหัส Obec 6 หลัก : 120165 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านก๊อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านก๊อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120219 รหัส Smis 8 หลัก : 57040046 รหัส Obec 6 หลัก : 120219 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านก๊อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120105 รหัส Smis 8 หลัก : 57040023 รหัส Obec 6 หลัก : 120105 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลุงท่าเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banlungtacharoen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีลานนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีลานนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120116 รหัส Smis 8 หลัก : 57040001 รหัส Obec 6 หลัก : 120116 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีลานนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Srilanna ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120683 รหัส Smis 8 หลัก : 57030158 รหัส Obec 6 หลัก : 120683 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งกวาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungkwang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120447 รหัส Smis 8 หลัก : 57030110 รหัส Obec 6 หลัก : 120447 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sansairajsamakkhee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโยนกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโยนกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120131 รหัส Smis 8 หลัก : 57030071 รหัส Obec 6 หลัก : 120131 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โยนกวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : yonokwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120343 รหัส Smis 8 หลัก : 57030034 รหัส Obec 6 หลัก : 120343 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแหย่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN NONGYAENG ที่อยู่ :...