หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120574 รหัส Smis 8 หลัก : 57040141 รหัส Obec 6 หลัก : 120574 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thungkam ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกระแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120552 รหัส Smis 8 หลัก : 57040112 รหัส Obec 6 หลัก : 120552 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกระแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankralae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120170 รหัส Smis 8 หลัก : 57040079 รหัส Obec 6 หลัก : 120170 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทรายมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansansaimoon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120206 รหัส Smis 8 หลัก : 57040051 รหัส Obec 6 หลัก : 120206 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120100 รหัส Smis 8 หลัก : 57040026 รหัส Obec 6 หลัก : 120100 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห็(2) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านครึ่งใต้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120119 รหัส Smis 8 หลัก : 57040004 รหัส Obec 6 หลัก : 120119 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านครึ่งใต้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Krungtai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120669 รหัส Smis 8 หลัก : 57030164 รหัส Obec 6 หลัก : 120669 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดอยหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubandoiluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120432 รหัส Smis 8 หลัก : 57030116 รหัส Obec 6 หลัก : 120432 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmuangdang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120129 รหัส Smis 8 หลัก : 57030074 รหัส Obec 6 หลัก : 120129 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansobkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120350 รหัส Smis 8 หลัก : 57030044 รหัส Obec 6 หลัก : 120350 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpakaow-Donchai ที่อยู่ : หมู่...