หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120626 รหัส Smis 8 หลัก : 57040147 รหัส Obec 6 หลัก : 120626 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantalaung(taprachanuglu) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120567 รหัส Smis 8 หลัก : 57040114 รหัส Obec 6 หลัก : 120567 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaykangradwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนไชย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนไชย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120195 รหัส Smis 8 หลัก : 57040089 รหัส Obec 6 หลัก : 120195 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนไชย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120199 รหัส Smis 8 หลัก : 57040057 รหัส Obec 6 หลัก : 120199 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantonkhuangjogosamukkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120102 รหัส Smis 8 หลัก : 57040028 รหัส Obec 6 หลัก : 120102 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งอ่าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tung-ang School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120115 รหัส Smis 8 หลัก : 57040006 รหัส Obec 6 หลัก : 120115 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตองม่วงชุม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantong Moungchum ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120672 รหัส Smis 8 หลัก : 57030167 รหัส Obec 6 หลัก : 120672 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120464 รหัส Smis 8 หลัก : 57030120 รหัส Obec 6 หลัก : 120464 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmaesai(saisinlapasat) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120128 รหัส Smis 8 หลัก : 57030078 รหัส Obec 6 หลัก : 120128 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเกี๋ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huyekieng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120336 รหัส Smis 8 หลัก : 57030047 รหัส Obec 6 หลัก : 120336 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลศรีค้ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANSRIKHAM ที่อยู่ : หมู่...