อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120354 รหัส Smis 8 หลัก : 57030001 รหัส Obec 6 หลัก : 120354 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANJOMSAWAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120495 รหัส Smis 8 หลัก : 57020188 รหัส Obec 6 หลัก : 120495 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanmaked sankheelel huafaipattana...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลังกา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลังกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120482 รหัส Smis 8 หลัก : 57020155 รหัส Obec 6 หลัก : 120482 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลังกา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baanlungka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120375 รหัส Smis 8 หลัก : 57020130 รหัส Obec 6 หลัก : 120375 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สรวย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmeasuai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดินดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120406 รหัส Smis 8 หลัก : 57020103 รหัส Obec 6 หลัก : 120406 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดินดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dindum School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120299 รหัส Smis 8 หลัก : 57020056 รหัส Obec 6 หลัก : 120299 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่อ้อนอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaeoonok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120285 รหัส Smis 8 หลัก : 57020023 รหัส Obec 6 หลัก : 120285 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : toopardad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120515 รหัส Smis 8 หลัก : 57010111 รหัส Obec 6 หลัก : 120515 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanwiangchai School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120077 รหัส Smis 8 หลัก : 57010084 รหัส Obec 6 หลัก : 120077 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าเหมี้ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Dongpamiang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120038 รหัส Smis 8 หลัก : 57010049 รหัส Obec 6 หลัก : 120038 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทรายขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisaikhao ที่อยู่ : หมู่...