อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแจมป๋อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120569 รหัส Smis 8 หลัก : 57040139 รหัส Obec 6 หลัก : 120569 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแจมป๋อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Champong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120544 รหัส Smis 8 หลัก : 57040108 รหัส Obec 6 หลัก : 120544 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งเจ้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungjou ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120167 รหัส Smis 8 หลัก : 57040074 รหัส Obec 6 หลัก : 120167 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งโห้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thunghong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120198 รหัส Smis 8 หลัก : 57040048 รหัส Obec 6 หลัก : 120198 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนห้วยไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kunhuaykrai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120106 รหัส Smis 8 หลัก : 57040024 รหัส Obec 6 หลัก : 120106 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งซางดงหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungsang dongloung school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120117 รหัส Smis 8 หลัก : 57040002 รหัส Obec 6 หลัก : 120117 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ban luang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120684 รหัส Smis 8 หลัก : 57030159 รหัส Obec 6 หลัก : 120684 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDOI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120433 รหัส Smis 8 หลัก : 57030112 รหัส Obec 6 หลัก : 120433 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120132 รหัส Smis 8 หลัก : 57030072 รหัส Obec 6 หลัก : 120132 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongfaham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแว่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแว่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120321 รหัส Smis 8 หลัก : 57030041 รหัส Obec 6 หลัก : 120321 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแว่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongwan ที่อยู่ : หมู่...