หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120356 รหัส Smis 8 หลัก : 57030002 รหัส Obec 6 หลัก : 120356 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankeelekdoidindang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120497 รหัส Smis 8 หลัก : 57020190 รหัส Obec 6 หลัก : 120497 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dongpasanmaijarern ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120493 รหัส Smis 8 หลัก : 57020158 รหัส Obec 6 หลัก : 120493 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหินลาดใน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school hinladnai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120376 รหัส Smis 8 หลัก : 57020131 รหัส Obec 6 หลัก : 120376 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanklang(radpattana) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120408 รหัส Smis 8 หลัก : 57020105 รหัส Obec 6 หลัก : 120408 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pathon(Wittayasmith) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120449 รหัส Smis 8 หลัก : 57030101 รหัส Obec 6 หลัก : 120449 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantham School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120286 รหัส Smis 8 หลัก : 57020024 รหัส Obec 6 หลัก : 120286 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าหัดป่าแขม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pahadpakam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120659 รหัส Smis 8 หลัก : 57010118 รหัส Obec 6 หลัก : 120659 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลดงมหาวัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Dongmahawan school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120078 รหัส Smis 8 หลัก : 57010085 รหัส Obec 6 หลัก : 120078 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแหย่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPAYANG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120034 รหัส Smis 8 หลัก : 57010054 รหัส Obec 6 หลัก : 120034 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thungluang School ที่อยู่ :...