อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120034 รหัส Smis 8 หลัก : 57010054 รหัส Obec 6 หลัก : 120034 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thungluang School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขัวแคร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120020 รหัส Smis 8 หลัก : 57010028 รหัส Obec 6 หลัก : 120020 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขัวแคร่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kurekare school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320297 รหัส Smis 8 หลัก : 56022004 รหัส Obec 6 หลัก : 320297 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงคำวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...