หน้าแรก แท็ก อนุบาล-ประถมศึกษา

แท็ก: อนุบาล-ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120068 รหัส Smis 8 หลัก : 57010071 รหัส Obec 6 หลัก : 120068 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmeungchaingrai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120052 รหัส Smis 8 หลัก : 57010042 รหัส Obec 6 หลัก : 120052 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPanglao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120026 รหัส Smis 8 หลัก : 57010021 รหัส Obec 6 หลัก : 120026 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubannanglae ที่อยู่ : หมู่...