อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่น

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยคุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120584 รหัส Smis 8 หลัก : 57040127 รหัส Obec 6 หลัก : 120584 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยคุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaikhu ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120582 รหัส Smis 8 หลัก : 57040125 รหัส Obec 6 หลัก : 120582 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HUAYHAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120581 รหัส Smis 8 หลัก : 57040124 รหัส Obec 6 หลัก : 120581 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphalae ที่อยู่ : หมู่...