หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่น

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่น

ข้อมูล โรงเรียนบรรพตวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบรรพตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120587 รหัส Smis 8 หลัก : 57040133 รหัส Obec 6 หลัก : 120587 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บรรพตวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpotwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120586 รหัส Smis 8 หลัก : 57040132 รหัส Obec 6 หลัก : 120586 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไตรมิตรวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : trimitwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเตา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเตา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120589 รหัส Smis 8 หลัก : 57040129 รหัส Obec 6 หลัก : 120589 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเตา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : nongtao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนปอวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปอวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120576 รหัส Smis 8 หลัก : 57040128 รหัส Obec 6 หลัก : 120576 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปอวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : powittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยคุ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120584 รหัส Smis 8 หลัก : 57040127 รหัส Obec 6 หลัก : 120584 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยคุ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaikhu ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120582 รหัส Smis 8 หลัก : 57040125 รหัส Obec 6 หลัก : 120582 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HUAYHAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120581 รหัส Smis 8 หลัก : 57040124 รหัส Obec 6 หลัก : 120581 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphalae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเอียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120575 รหัส Smis 8 หลัก : 57040142 รหัส Obec 6 หลัก : 120575 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเอียน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayian ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโล๊ะวังผา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120577 รหัส Smis 8 หลัก : 57040123 รหัส Obec 6 หลัก : 120577 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโล๊ะวังผา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banloh ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120574 รหัส Smis 8 หลัก : 57040141 รหัส Obec 6 หลัก : 120574 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thungkam ที่อยู่ :...