อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่น

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงแก่น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120579 รหัส Smis 8 หลัก : 57040121 รหัส Obec 6 หลัก : 120579 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thakham ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแจมป๋อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120569 รหัส Smis 8 หลัก : 57040139 รหัส Obec 6 หลัก : 120569 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแจมป๋อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Champong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนขุนขวากพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนขวากพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120578 รหัส Smis 8 หลัก : 57040120 รหัส Obec 6 หลัก : 120578 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนขวากพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khoonkhwarkpittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านม่วงยาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงยาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120568 รหัส Smis 8 หลัก : 57040138 รหัส Obec 6 หลัก : 120568 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านม่วงยาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ิBanmuangyai Primary School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120730 รหัส Smis 8 หลัก : 57042009 รหัส Obec 6 หลัก : 120730 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแก่นวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangkeanwittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120572 รหัส Smis 8 หลัก : 57040137 รหัส Obec 6 หลัก : 120572 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไทยสมบูรณ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banthaisomboon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 157120742 รหัส Smis 8 หลัก : 57040161 รหัส Obec 6 หลัก : 120742 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Somtawinjintamai banhuaylang (torchordor.anusorn) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหลู้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลู้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120571 รหัส Smis 8 หลัก : 57040136 รหัส Obec 6 หลัก : 120571 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหลู้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : บ้านหลู้ ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 157120742 รหัส Smis 8 หลัก : 57040161 รหัส Obec 6 หลัก : 120742 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Somtawinjintamai banhuaylang (torchordor.anusorn) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยลึก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120573 รหัส Smis 8 หลัก : 57040135 รหัส Obec 6 หลัก : 120573 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยลึก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuayluek ที่อยู่ : หมู่...