หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

ข้อมูล โรงเรียนปางมะกาดวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120513 รหัส Smis 8 หลัก : 57020171 รหัส Obec 6 หลัก : 120513 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางมะกาดวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pangmakad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120495 รหัส Smis 8 หลัก : 57020188 รหัส Obec 6 หลัก : 120495 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanmaked sankheelel huafaipattana...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120512 รหัส Smis 8 หลัก : 57020170 รหัส Obec 6 หลัก : 120512 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantungyao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าจั่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120499 รหัส Smis 8 หลัก : 57020187 รหัส Obec 6 หลัก : 120499 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าจั่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpajun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแงะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแงะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120511 รหัส Smis 8 หลัก : 57020169 รหัส Obec 6 หลัก : 120511 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแงะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120498 รหัส Smis 8 หลัก : 57020186 รหัส Obec 6 หลัก : 120498 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงกาหลงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wianggalongwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120510 รหัส Smis 8 หลัก : 57020168 รหัส Obec 6 หลัก : 120510 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ขะจาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Mae Kha...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120490 รหัส Smis 8 หลัก : 57020184 รหัส Obec 6 หลัก : 120490 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปูนหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school maepoonluang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120509 รหัส Smis 8 หลัก : 57020167 รหัส Obec 6 หลัก : 120509 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thairathwitya๓๒ ที่อยู่...