อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120473 รหัส Smis 8 หลัก : 57020191 รหัส Obec 6 หลัก : 120473 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเด่นศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandensala ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120502 รหัส Smis 8 หลัก : 57020174 รหัส Obec 6 หลัก : 120502 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangaihuaichompoo ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120726 รหัส Smis 8 หลัก : 57022009 รหัส Obec 6 หลัก : 120726 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangpapao Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120497 รหัส Smis 8 หลัก : 57020190 รหัส Obec 6 หลัก : 120497 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dongpasanmaijarern ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120507 รหัส Smis 8 หลัก : 57020173 รหัส Obec 6 หลัก : 120507 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยม่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaimuang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120496 รหัส Smis 8 หลัก : 57020189 รหัส Obec 6 หลัก : 120496 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungman school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนปางมะกาดวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120513 รหัส Smis 8 หลัก : 57020171 รหัส Obec 6 หลัก : 120513 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางมะกาดวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pangmakad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120495 รหัส Smis 8 หลัก : 57020188 รหัส Obec 6 หลัก : 120495 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanmaked sankheelel huafaipattana...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120512 รหัส Smis 8 หลัก : 57020170 รหัส Obec 6 หลัก : 120512 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantungyao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าจั่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120499 รหัส Smis 8 หลัก : 57020187 รหัส Obec 6 หลัก : 120499 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าจั่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpajun ที่อยู่ : หมู่...