หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120479 รหัส Smis 8 หลัก : 57020183 รหัส Obec 6 หลัก : 120479 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงผาพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiwiangphapittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120488 รหัส Smis 8 หลัก : 57020164 รหัส Obec 6 หลัก : 120488 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่างิ้ววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pa-Ngiu Wittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120476 รหัส Smis 8 หลัก : 57020182 รหัส Obec 6 หลัก : 120476 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nhongyao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120485 รหัส Smis 8 หลัก : 57020161 รหัส Obec 6 หลัก : 120485 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่างต่ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhangtum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120475 รหัส Smis 8 หลัก : 57020181 รหัส Obec 6 หลัก : 120475 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbankou school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าสัก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120484 รหัส Smis 8 หลัก : 57020160 รหัส Obec 6 หลัก : 120484 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าสัก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pasak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันสลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120472 รหัส Smis 8 หลัก : 57020197 รหัส Obec 6 หลัก : 120472 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันสลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansansalee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120474 รหัส Smis 8 หลัก : 57020180 รหัส Obec 6 หลัก : 120474 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงป่าเป้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanweangpapao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120493 รหัส Smis 8 หลัก : 57020158 รหัส Obec 6 หลัก : 120493 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหินลาดใน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school hinladnai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120471 รหัส Smis 8 หลัก : 57020196 รหัส Obec 6 หลัก : 120471 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tungharajsamukkeewittaya school ที่อยู่ :...