อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120490 รหัส Smis 8 หลัก : 57020184 รหัส Obec 6 หลัก : 120490 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปูนหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school maepoonluang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120509 รหัส Smis 8 หลัก : 57020167 รหัส Obec 6 หลัก : 120509 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thairathwitya๓๒ ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120479 รหัส Smis 8 หลัก : 57020183 รหัส Obec 6 หลัก : 120479 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงผาพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiwiangphapittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120488 รหัส Smis 8 หลัก : 57020164 รหัส Obec 6 หลัก : 120488 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่างิ้ววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pa-Ngiu Wittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120476 รหัส Smis 8 หลัก : 57020182 รหัส Obec 6 หลัก : 120476 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nhongyao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120485 รหัส Smis 8 หลัก : 57020161 รหัส Obec 6 หลัก : 120485 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่างต่ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhangtum ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120475 รหัส Smis 8 หลัก : 57020181 รหัส Obec 6 หลัก : 120475 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbankou school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าสัก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120484 รหัส Smis 8 หลัก : 57020160 รหัส Obec 6 หลัก : 120484 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าสัก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pasak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันสลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120472 รหัส Smis 8 หลัก : 57020197 รหัส Obec 6 หลัก : 120472 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันสลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansansalee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120474 รหัส Smis 8 หลัก : 57020180 รหัส Obec 6 หลัก : 120474 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงป่าเป้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanweangpapao ที่อยู่ : หมู่...