หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้า

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโฮ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120501 รหัส Smis 8 หลัก : 57020179 รหัส Obec 6 หลัก : 120501 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโฮ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเทวี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120483 รหัส Smis 8 หลัก : 57020156 รหัส Obec 6 หลัก : 120483 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเทวี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongtewee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120470 รหัส Smis 8 หลัก : 57020195 รหัส Obec 6 หลัก : 120470 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnuaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120500 รหัส Smis 8 หลัก : 57020178 รหัส Obec 6 หลัก : 120500 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เจดีย์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaejadee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลังกา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลังกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120482 รหัส Smis 8 หลัก : 57020155 รหัส Obec 6 หลัก : 120482 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลังกา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baanlungka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120480 รหัส Smis 8 หลัก : 57020194 รหัส Obec 6 หลัก : 120480 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnokschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120505 รหัส Smis 8 หลัก : 57020177 รหัส Obec 6 หลัก : 120505 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunlaw ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120481 รหัส Smis 8 หลัก : 57020154 รหัส Obec 6 หลัก : 120481 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120478 รหัส Smis 8 หลัก : 57020193 รหัส Obec 6 หลัก : 120478 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางมะขามป้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangmakhampom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120504 รหัส Smis 8 หลัก : 57020176 รหัส Obec 6 หลัก : 120504 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : muangnoi ที่อยู่ : หมู่...