อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120549 รหัส Smis 8 หลัก : 57040098 รหัส Obec 6 หลัก : 120549 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWIANGWAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120566 รหัส Smis 8 หลัก : 57040119 รหัส Obec 6 หลัก : 120566 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huai...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120558 รหัส Smis 8 หลัก : 57040096 รหัส Obec 6 หลัก : 120558 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่โชคชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maichokchai ที่อยู่ :...