หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120546 รหัส Smis 8 หลัก : 57040110 รหัส Obec 6 หลัก : 120546 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสบเปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbansobpao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาเม็งราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120727 รหัส Smis 8 หลัก : 57042006 รหัส Obec 6 หลัก : 120727 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาเม็งราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayamengrai school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120545 รหัส Smis 8 หลัก : 57040109 รหัส Obec 6 หลัก : 120545 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120544 รหัส Smis 8 หลัก : 57040108 รหัส Obec 6 หลัก : 120544 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งเจ้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungjou ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อแสง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120556 รหัส Smis 8 หลัก : 57040107 รหัส Obec 6 หลัก : 120556 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อแสง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanborsang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120555 รหัส Smis 8 หลัก : 57040106 รหัส Obec 6 หลัก : 120555 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetamklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าม่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120557 รหัส Smis 8 หลัก : 57040105 รหัส Obec 6 หลัก : 120557 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าม่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phamuang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันสะลีกวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120543 รหัส Smis 8 หลัก : 57040102 รหัส Obec 6 หลัก : 120543 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสะลีกวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SUNSALEEKWITAYA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเสา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120541 รหัส Smis 8 หลัก : 57040100 รหัส Obec 6 หลัก : 120541 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเสา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBANNONGSAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120550 รหัส Smis 8 หลัก : 57040099 รหัส Obec 6 หลัก : 120550 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuakam ที่อยู่ : หมู่...