หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยก้าง “รัฐประชาสงเคราะห์”

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120566 รหัส Smis 8 หลัก : 57040119 รหัส Obec 6 หลัก : 120566 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huai...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120558 รหัส Smis 8 หลัก : 57040096 รหัส Obec 6 หลัก : 120558 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่โชคชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maichokchai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120563 รหัส Smis 8 หลัก : 57040116 รหัส Obec 6 หลัก : 120563 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaiyamitraphapti 168 ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120560 รหัส Smis 8 หลัก : 57040094 รหัส Obec 6 หลัก : 120560 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สุขสันต์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAISUKSAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120567 รหัส Smis 8 หลัก : 57040114 รหัส Obec 6 หลัก : 120567 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยก้างราษฎร์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaykangradwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตาดควัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120559 รหัส Smis 8 หลัก : 57040093 รหัส Obec 6 หลัก : 120559 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตาดควัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubaltadkhwan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120553 รหัส Smis 8 หลัก : 57040113 รหัส Obec 6 หลัก : 120553 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันหลวงสามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baansanlaungsamakki ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120547 รหัส Smis 8 หลัก : 57040103 รหัส Obec 6 หลัก : 120547 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpasang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกระแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120552 รหัส Smis 8 หลัก : 57040112 รหัส Obec 6 หลัก : 120552 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกระแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankralae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120728 รหัส Smis 8 หลัก : 57042008 รหัส Obec 6 หลัก : 120728 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไม้ยาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maiyawitthayakhom school ที่อยู่...