อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอพญาเม็งราย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120547 รหัส Smis 8 หลัก : 57040103 รหัส Obec 6 หลัก : 120547 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpasang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกระแล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระแล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120552 รหัส Smis 8 หลัก : 57040112 รหัส Obec 6 หลัก : 120552 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกระแล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankralae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120728 รหัส Smis 8 หลัก : 57042008 รหัส Obec 6 หลัก : 120728 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไม้ยาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maiyawitthayakhom school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120551 รหัส Smis 8 หลัก : 57040111 รหัส Obec 6 หลัก : 120551 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaunguppathumthaikeeree ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120729 รหัส Smis 8 หลัก : 57042007 รหัส Obec 6 หลัก : 120729 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maetamtadkwuanwitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120546 รหัส Smis 8 หลัก : 57040110 รหัส Obec 6 หลัก : 120546 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสบเปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbansobpao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาเม็งราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120727 รหัส Smis 8 หลัก : 57042006 รหัส Obec 6 หลัก : 120727 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาเม็งราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayamengrai school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120545 รหัส Smis 8 หลัก : 57040109 รหัส Obec 6 หลัก : 120545 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEPAO ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเจ้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120544 รหัส Smis 8 หลัก : 57040108 รหัส Obec 6 หลัก : 120544 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งเจ้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungjou ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อแสง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อแสง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120556 รหัส Smis 8 หลัก : 57040107 รหัส Obec 6 หลัก : 120556 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อแสง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanborsang ที่อยู่ : หมู่...