อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดใหญ่

แท็ก: โรงเรียนขนาดใหญ่

ข้อมูล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120733 รหัส Smis 8 หลัก : 57032008 รหัส Obec 6 หลัก : 120733 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติคีรีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santikeereewitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงพาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120465 รหัส Smis 8 หลัก : 57030118 รหัส Obec 6 หลัก : 120465 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงพาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Wiangphan School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120719 รหัส Smis 8 หลัก : 57032004 รหัส Obec 6 หลัก : 120719 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงแสนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiang Saen...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120466 รหัส Smis 8 หลัก : 57030115 รหัส Obec 6 หลัก : 120466 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : payang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120734 รหัส Smis 8 หลัก : 57022011 รหัส Obec 6 หลัก : 120734 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120434 รหัส Smis 8 หลัก : 57030113 รหัส Obec 6 หลัก : 120434 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANSAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120725 รหัส Smis 8 หลัก : 57022010 รหัส Obec 6 หลัก : 120725 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่เจดีย์วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maejedee Wittaykom...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120319 รหัส Smis 8 หลัก : 57030040 รหัส Obec 6 หลัก : 120319 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120726 รหัส Smis 8 หลัก : 57022009 รหัส Obec 6 หลัก : 120726 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangpapao Wittayakom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงผาวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงผาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120405 รหัส Smis 8 หลัก : 57020153 รหัส Obec 6 หลัก : 120405 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงผาวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangphawittaya ที่อยู่ : หมู่...