อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดใหญ่

แท็ก: โรงเรียนขนาดใหญ่

ข้อมูล โรงเรียนเวียงผาวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงผาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120405 รหัส Smis 8 หลัก : 57020153 รหัส Obec 6 หลัก : 120405 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงผาวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangphawittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120715 รหัส Smis 8 หลัก : 57022006 รหัส Obec 6 หลัก : 120715 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแดดวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padadwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวาวี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120414 รหัส Smis 8 หลัก : 57020132 รหัส Obec 6 หลัก : 120414 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวาวี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwawee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120700 รหัส Smis 8 หลัก : 57012007 รหัส Obec 6 หลัก : 120700 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120413 รหัส Smis 8 หลัก : 57020110 รหัส Obec 6 หลัก : 120413 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huainamkhunvittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120698 รหัส Smis 8 หลัก : 57012005 รหัส Obec 6 หลัก : 120698 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120256 รหัส Smis 8 หลัก : 57020043 รหัส Obec 6 หลัก : 120256 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพสกสวัสดิ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phanpasoksawad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120696 รหัส Smis 8 หลัก : 57012003 รหัส Obec 6 หลัก : 120696 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เม็งรายมหาราชวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Mengraimaharaiwitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120068 รหัส Smis 8 หลัก : 57010071 รหัส Obec 6 หลัก : 120068 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmeungchaingrai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูซางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320307 รหัส Smis 8 หลัก : 56022010 รหัส Obec 6 หลัก : 320307 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภูซางวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHUSANGWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...