อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดใหญ่

แท็ก: โรงเรียนขนาดใหญ่

ข้อมูล โรงเรียนขุนขวากพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนขวากพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120578 รหัส Smis 8 หลัก : 57040120 รหัส Obec 6 หลัก : 120578 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนขวากพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khoonkhwarkpittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120030 รหัส Smis 8 หลัก : 57010017 รหัส Obec 6 หลัก : 120030 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekhoawtomtasood ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนจุนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320294 รหัส Smis 8 หลัก : 56022001 รหัส Obec 6 หลัก : 320294 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จุนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chunwittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120164 รหัส Smis 8 หลัก : 57040071 รหัส Obec 6 หลัก : 120164 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengthoeng(thoengtumnupracha) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120730 รหัส Smis 8 หลัก : 57042009 รหัส Obec 6 หลัก : 120730 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแก่นวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangkeanwittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320306 รหัส Smis 8 หลัก : 56012007 รหัส Obec 6 หลัก : 320306 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ใจวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maechai wittayakom...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120091 รหัส Smis 8 หลัก : 57040014 รหัส Obec 6 หลัก : 120091 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงของ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANCHIANGKHONGSCHOOL ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาเม็งราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120727 รหัส Smis 8 หลัก : 57042006 รหัส Obec 6 หลัก : 120727 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาเม็งราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayamengrai school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320300 รหัส Smis 8 หลัก : 56012004 รหัส Obec 6 หลัก : 320300 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอกคำใต้วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dokkhamtaiwittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120607 รหัส Smis 8 หลัก : 57030155 รหัส Obec 6 หลัก : 120607 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยผึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhauiphung School ที่อยู่ :...