อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดใหญ่

แท็ก: โรงเรียนขนาดใหญ่

ข้อมูล โรงเรียนพญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาเม็งราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120727 รหัส Smis 8 หลัก : 57042006 รหัส Obec 6 หลัก : 120727 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาเม็งราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayamengrai school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320300 รหัส Smis 8 หลัก : 56012004 รหัส Obec 6 หลัก : 320300 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอกคำใต้วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dokkhamtaiwittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120091 รหัส Smis 8 หลัก : 57040014 รหัส Obec 6 หลัก : 120091 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงของ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANCHIANGKHONGSCHOOL ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนปล้องวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปล้องวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120709 รหัส Smis 8 หลัก : 57042005 รหัส Obec 6 หลัก : 120709 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปล้องวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Plongwittayakhom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120607 รหัส Smis 8 หลัก : 57030155 รหัส Obec 6 หลัก : 120607 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยผึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhauiphung School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120705 รหัส Smis 8 หลัก : 57042001 รหัส Obec 6 หลัก : 120705 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงของวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangkhonwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120612 รหัส Smis 8 หลัก : 57030145 รหัส Obec 6 หลัก : 120612 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansantikeeree ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120733 รหัส Smis 8 หลัก : 57032008 รหัส Obec 6 หลัก : 120733 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติคีรีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santikeereewitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120464 รหัส Smis 8 หลัก : 57030120 รหัส Obec 6 หลัก : 120464 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmaesai(saisinlapasat) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120719 รหัส Smis 8 หลัก : 57032004 รหัส Obec 6 หลัก : 120719 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงแสนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiang Saen...