อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ายาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ายาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120466 รหัส Smis 8 หลัก : 57030115 รหัส Obec 6 หลัก : 120466 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ายาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : payang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120338 รหัส Smis 8 หลัก : 57030020 รหัส Obec 6 หลัก : 120338 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : NikomChawkao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโฮ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120501 รหัส Smis 8 หลัก : 57020179 รหัส Obec 6 หลัก : 120501 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโฮ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120389 รหัส Smis 8 หลัก : 57020115 รหัส Obec 6 หลัก : 120389 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbanpongschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120239 รหัส Smis 8 หลัก : 57020021 รหัส Obec 6 หลัก : 120239 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธารทองวิทยา(ป่ารวก) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tantongwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120055 รหัส Smis 8 หลัก : 57010078 รหัส Obec 6 หลัก : 120055 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยแม่เลี่ยม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAYMAELIAM ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120623 รหัส Smis 8 หลัก : 57040144 รหัส Obec 6 หลัก : 120623 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pranet school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120197 รหัส Smis 8 หลัก : 57040056 รหัส Obec 6 หลัก : 120197 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubantubtao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120681 รหัส Smis 8 หลัก : 57030156 รหัส Obec 6 หลัก : 120681 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanchokchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120434 รหัส Smis 8 หลัก : 57030113 รหัส Obec 6 หลัก : 120434 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANSAI ที่อยู่ : หมู่...