อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120716 รหัส Smis 8 หลัก : 57032003 รหัส Obec 6 หลัก : 120716 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่จันวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120701 รหัส Smis 8 หลัก : 57012008 รหัส Obec 6 หลัก : 120701 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม 2 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320309 รหัส Smis 8 หลัก : 56012009 รหัส Obec 6 หลัก : 320309 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120730 รหัส Smis 8 หลัก : 57042009 รหัส Obec 6 หลัก : 120730 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแก่นวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangkeanwittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120717 รหัส Smis 8 หลัก : 57032001 รหัส Obec 6 หลัก : 120717 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จันจว้าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Janjawawittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120700 รหัส Smis 8 หลัก : 57012007 รหัส Obec 6 หลัก : 120700 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320306 รหัส Smis 8 หลัก : 56012007 รหัส Obec 6 หลัก : 320306 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ใจวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maechai wittayakom...

ข้อมูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120728 รหัส Smis 8 หลัก : 57042008 รหัส Obec 6 หลัก : 120728 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไม้ยาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maiyawitthayakhom school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120734 รหัส Smis 8 หลัก : 57022011 รหัส Obec 6 หลัก : 120734 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120699 รหัส Smis 8 หลัก : 57012006 รหัส Obec 6 หลัก : 120699 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนชัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donchaiwitthayakom school ที่อยู่...