หน้าแรก แท็ก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120707 รหัส Smis 8 หลัก : 57042003 รหัส Obec 6 หลัก : 120707 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120715 รหัส Smis 8 หลัก : 57022006 รหัส Obec 6 หลัก : 120715 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าแดดวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Padadwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120694 รหัส Smis 8 หลัก : 57012001 รหัส Obec 6 หลัก : 120694 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320291 รหัส Smis 8 หลัก : 56012001 รหัส Obec 6 หลัก : 320291 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHAYAOPITTAYAKHOM SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120706 รหัส Smis 8 หลัก : 57042002 รหัส Obec 6 หลัก : 120706 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บุญเรืองวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Boonruengwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120714 รหัส Smis 8 หลัก : 57022005 รหัส Obec 6 หลัก : 120714 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยงามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doingamwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนภูซางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูซางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320307 รหัส Smis 8 หลัก : 56022010 รหัส Obec 6 หลัก : 320307 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ภูซางวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHUSANGWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120705 รหัส Smis 8 หลัก : 57042001 รหัส Obec 6 หลัก : 120705 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงของวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangkhonwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120713 รหัส Smis 8 หลัก : 57022004 รหัส Obec 6 หลัก : 120713 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeoowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320305 รหัส Smis 8 หลัก : 56022009 รหัส Obec 6 หลัก : 320305 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนควรวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...