อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120705 รหัส Smis 8 หลัก : 57042001 รหัส Obec 6 หลัก : 120705 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงของวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangkhonwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120713 รหัส Smis 8 หลัก : 57022004 รหัส Obec 6 หลัก : 120713 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่อ้อวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeoowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนขุนควรวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320305 รหัส Smis 8 หลัก : 56022009 รหัส Obec 6 หลัก : 320305 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนควรวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120736 รหัส Smis 8 หลัก : 57032009 รหัส Obec 6 หลัก : 120736 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนนครวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120712 รหัส Smis 8 หลัก : 57022003 รหัส Obec 6 หลัก : 120712 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นครวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nakornwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320304 รหัส Smis 8 หลัก : 56022008 รหัส Obec 6 หลัก : 320304 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงพัฒนาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongpattanawittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120733 รหัส Smis 8 หลัก : 57032008 รหัส Obec 6 หลัก : 120733 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติคีรีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santikeereewitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120711 รหัส Smis 8 หลัก : 57022002 รหัส Obec 6 หลัก : 120711 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิเศษพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanpisetpittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320303 รหัส Smis 8 หลัก : 56022007 รหัส Obec 6 หลัก : 320303 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงรัชดาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongratchadapisek ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120722 รหัส Smis 8 หลัก : 57032007 รหัส Obec 6 หลัก : 120722 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watthumpla Wittayakhom ที่อยู่...