อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120721 รหัส Smis 8 หลัก : 57032006 รหัส Obec 6 หลัก : 120721 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesaiprasitsart School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120735 รหัส Smis 8 หลัก : 57012011 รหัส Obec 6 หลัก : 120735 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangchiangrung wittayakhom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320298 รหัส Smis 8 หลัก : 56022005 รหัส Obec 6 หลัก : 320298 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฝายกวางวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : FAIKWANGWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120720 รหัส Smis 8 หลัก : 57032005 รหัส Obec 6 หลัก : 120720 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแซววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSEAWWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120703 รหัส Smis 8 หลัก : 57012010 รหัส Obec 6 หลัก : 120703 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงชัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : WIANGCHAI WITTHAYAKHOM ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320295 รหัส Smis 8 หลัก : 56022002 รหัส Obec 6 หลัก : 320295 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาลอวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayalaw ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120732 รหัส Smis 8 หลัก : 57042011 รหัส Obec 6 หลัก : 120732 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ยางฮอมวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : YANGHOMWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120719 รหัส Smis 8 หลัก : 57032004 รหัส Obec 6 หลัก : 120719 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงแสนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiang Saen...

ข้อมูล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120704 รหัส Smis 8 หลัก : 57012009 รหัส Obec 6 หลัก : 120704 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนศิลาผางามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donsila phangam...

ข้อมูล โรงเรียนจุนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจุนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320294 รหัส Smis 8 หลัก : 56022001 รหัส Obec 6 หลัก : 320294 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จุนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chunwittayakom School ที่อยู่...