หน้าแรก แท็ก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120733 รหัส Smis 8 หลัก : 57032008 รหัส Obec 6 หลัก : 120733 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติคีรีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santikeereewitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120711 รหัส Smis 8 หลัก : 57022002 รหัส Obec 6 หลัก : 120711 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิเศษพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanpisetpittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320303 รหัส Smis 8 หลัก : 56022007 รหัส Obec 6 หลัก : 320303 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปงรัชดาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongratchadapisek ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120722 รหัส Smis 8 หลัก : 57032007 รหัส Obec 6 หลัก : 120722 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดถ้ำปลาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watthumpla Wittayakhom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนพานพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120710 รหัส Smis 8 หลัก : 57022001 รหัส Obec 6 หลัก : 120710 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanphittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320299 รหัส Smis 8 หลัก : 56022006 รหัส Obec 6 หลัก : 320299 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงม่วนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangmuanwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120721 รหัส Smis 8 หลัก : 57032006 รหัส Obec 6 หลัก : 120721 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesaiprasitsart School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120735 รหัส Smis 8 หลัก : 57012011 รหัส Obec 6 หลัก : 120735 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangchiangrung wittayakhom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320298 รหัส Smis 8 หลัก : 56022005 รหัส Obec 6 หลัก : 320298 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฝายกวางวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : FAIKWANGWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120720 รหัส Smis 8 หลัก : 57032005 รหัส Obec 6 หลัก : 120720 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแซววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSEAWWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...