อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120728 รหัส Smis 8 หลัก : 57042008 รหัส Obec 6 หลัก : 120728 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไม้ยาวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maiyawitthayakhom school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120734 รหัส Smis 8 หลัก : 57022011 รหัส Obec 6 หลัก : 120734 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120699 รหัส Smis 8 หลัก : 57012006 รหัส Obec 6 หลัก : 120699 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนชัยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donchaiwitthayakom school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320302 รหัส Smis 8 หลัก : 56012006 รหัส Obec 6 หลัก : 320302 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : งำเมืองวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ngammuangwittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120729 รหัส Smis 8 หลัก : 57042007 รหัส Obec 6 หลัก : 120729 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maetamtadkwuanwitthayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120725 รหัส Smis 8 หลัก : 57022010 รหัส Obec 6 หลัก : 120725 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่เจดีย์วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maejedee Wittaykom...

ข้อมูล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120698 รหัส Smis 8 หลัก : 57012005 รหัส Obec 6 หลัก : 120698 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...

ข้อมูล โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320301 รหัส Smis 8 หลัก : 56012005 รหัส Obec 6 หลัก : 320301 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ถ้ำปินวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thumpinwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนพญาเม็งราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพญาเม็งราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120727 รหัส Smis 8 หลัก : 57042006 รหัส Obec 6 หลัก : 120727 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พญาเม็งราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phayamengrai school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120726 รหัส Smis 8 หลัก : 57022009 รหัส Obec 6 หลัก : 120726 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงป่าเป้าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangpapao Wittayakom ที่อยู่...