อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120419 รหัส Smis 8 หลัก : 57020136 รหัส Obec 6 หลัก : 120419 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่โมงเย้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maemongyao ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120391 รหัส Smis 8 หลัก : 57020117 รหัส Obec 6 หลัก : 120391 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวฝาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuafai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120399 รหัส Smis 8 หลัก : 57020100 รหัส Obec 6 หลัก : 120399 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมอเฒ่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanHuaMorTow ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120418 รหัส Smis 8 หลัก : 57020135 รหัส Obec 6 หลัก : 120418 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangkew ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120390 รหัส Smis 8 หลัก : 57020116 รหัส Obec 6 หลัก : 120390 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนสลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANDONSALEE ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120398 รหัส Smis 8 หลัก : 57020099 รหัส Obec 6 หลัก : 120398 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจดีย์หลวงพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Jedeeluangpittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงผาวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงผาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120405 รหัส Smis 8 หลัก : 57020153 รหัส Obec 6 หลัก : 120405 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงผาวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangphawittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเลาลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลาลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120417 รหัส Smis 8 หลัก : 57020134 รหัส Obec 6 หลัก : 120417 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเลาลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANLAOLEE ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120389 รหัส Smis 8 หลัก : 57020115 รหัส Obec 6 หลัก : 120389 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbanpongschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร้องบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้องบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120397 รหัส Smis 8 หลัก : 57020098 รหัส Obec 6 หลัก : 120397 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร้องบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RONGBONG ที่อยู่ : หมู่...