อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแสนเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120421 รหัส Smis 8 หลัก : 57020146 รหัส Obec 6 หลัก : 120421 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแสนเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjareanschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองผำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองผำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120379 รหัส Smis 8 หลัก : 57020128 รหัส Obec 6 หลัก : 120379 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองผำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongpam school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120411 รหัส Smis 8 หลัก : 57020108 รหัส Obec 6 หลัก : 120411 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phangluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120420 รหัส Smis 8 หลัก : 57020145 รหัส Obec 6 หลัก : 120420 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120377 รหัส Smis 8 หลัก : 57020126 รหัส Obec 6 หลัก : 120377 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งปูเฟือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpongpufeang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120410 รหัส Smis 8 หลัก : 57020107 รหัส Obec 6 หลัก : 120410 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Takoeplabpla Pittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120430 รหัส Smis 8 หลัก : 57020144 รหัส Obec 6 หลัก : 120430 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาแดงหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phadangluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120383 รหัส Smis 8 หลัก : 57020123 รหัส Obec 6 หลัก : 120383 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสันจำปา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sanjumpaschool@gmail.com ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120409 รหัส Smis 8 หลัก : 57020106 รหัส Obec 6 หลัก : 120409 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยกล้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120429 รหัส Smis 8 หลัก : 57020143 รหัส Obec 6 หลัก : 120429 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยกล้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : hauykar ที่อยู่ : หมู่...