หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120402 รหัส Smis 8 หลัก : 57020151 รหัส Obec 6 หลัก : 120402 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเฮี้ย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuayhia ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวาวี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวาวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120414 รหัส Smis 8 หลัก : 57020132 รหัส Obec 6 หลัก : 120414 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวาวี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwawee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120395 รหัส Smis 8 หลัก : 57020113 รหัส Obec 6 หลัก : 120395 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยสะลักวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysalakvittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120723 รหัส Smis 8 หลัก : 57022007 รหัส Obec 6 หลัก : 120723 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สรวยวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesuai Witthayakhom ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120401 รหัส Smis 8 หลัก : 57020150 รหัส Obec 6 หลัก : 120401 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sritoysoontornratwittayaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120376 รหัส Smis 8 หลัก : 57020131 รหัส Obec 6 หลัก : 120376 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanklang(radpattana) ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120394 รหัส Smis 8 หลัก : 57020112 รหัส Obec 6 หลัก : 120394 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะแกง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaymakaeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120423 รหัส Smis 8 หลัก : 57020148 รหัส Obec 6 หลัก : 120423 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะซาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaimasangschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120375 รหัส Smis 8 หลัก : 57020130 รหัส Obec 6 หลัก : 120375 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่สรวย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmeasuai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120413 รหัส Smis 8 หลัก : 57020110 รหัส Obec 6 หลัก : 120413 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huainamkhunvittaya ที่อยู่ : หมู่...