อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่สรวย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางอ้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอ้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120386 รหัส Smis 8 หลัก : 57020120 รหัส Obec 6 หลัก : 120386 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอ้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangaoy ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดินดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120406 รหัส Smis 8 หลัก : 57020103 รหัส Obec 6 หลัก : 120406 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดินดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dindum School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120416 รหัส Smis 8 หลัก : 57020139 รหัส Obec 6 หลัก : 120416 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งกลางน้ำประชาสรรค์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongklangnam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120393 รหัส Smis 8 หลัก : 57020119 รหัส Obec 6 หลัก : 120393 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตาช้าง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaetachang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120404 รหัส Smis 8 หลัก : 57020102 รหัส Obec 6 หลัก : 120404 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ตาแมว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAETAMAW ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120431 รหัส Smis 8 หลัก : 57020138 รหัส Obec 6 หลัก : 120431 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Doywiangwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120392 รหัส Smis 8 หลัก : 57020118 รหัส Obec 6 หลัก : 120392 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหญ้าไซ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayyasai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันก้างปลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันก้างปลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120400 รหัส Smis 8 หลัก : 57020101 รหัส Obec 6 หลัก : 120400 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันก้างปลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SUNKANGPLA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120419 รหัส Smis 8 หลัก : 57020136 รหัส Obec 6 หลัก : 120419 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่โมงเย้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maemongyao ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวฝาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120391 รหัส Smis 8 หลัก : 57020117 รหัส Obec 6 หลัก : 120391 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวฝาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuafai ที่อยู่ : หมู่...