หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงมะดะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120634 รหัส Smis 8 หลัก : 57020203 รหัส Obec 6 หลัก : 120634 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงมะดะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandongmada ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่ามะโอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะโอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120643 รหัส Smis 8 หลัก : 57020200 รหัส Obec 6 หลัก : 120643 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่ามะโอ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantamao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120641 รหัส Smis 8 หลัก : 57020198 รหัส Obec 6 หลัก : 120641 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanjommokkeaw School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120734 รหัส Smis 8 หลัก : 57022011 รหัส Obec 6 หลัก : 120734 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120645 รหัส Smis 8 หลัก : 57020216 รหัส Obec 6 หลัก : 120645 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งแพร่วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongphraewitthayaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120646 รหัส Smis 8 หลัก : 57020215 รหัส Obec 6 หลัก : 120646 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยส้านพลับพลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaisanplubplaschool ที่อยู่ : หมู่...