หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ผง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ผง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120649 รหัส Smis 8 หลัก : 57020213 รหัส Obec 6 หลัก : 120649 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ผง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmaepong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งมอญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งมอญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120648 รหัส Smis 8 หลัก : 57020212 รหัส Obec 6 หลัก : 120648 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งมอญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpongmon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นยาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120651 รหัส Smis 8 หลัก : 57020211 รหัส Obec 6 หลัก : 120651 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นยาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonyang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบัวสลีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบัวสลีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120650 รหัส Smis 8 หลัก : 57020210 รหัส Obec 6 หลัก : 120650 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บัวสลีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : buasaleewittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นง้าว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นง้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120652 รหัส Smis 8 หลัก : 57020209 รหัส Obec 6 หลัก : 120652 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นง้าว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonngao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120638 รหัส Smis 8 หลัก : 57020207 รหัส Obec 6 หลัก : 120638 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเก้าห้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkaohong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120637 รหัส Smis 8 หลัก : 57020206 รหัส Obec 6 หลัก : 120637 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยส้านยาววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysanyaowittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120636 รหัส Smis 8 หลัก : 57020205 รหัส Obec 6 หลัก : 120636 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphabong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120635 รหัส Smis 8 หลัก : 57020204 รหัส Obec 6 หลัก : 120635 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaelao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงมะดะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120634 รหัส Smis 8 หลัก : 57020203 รหัส Obec 6 หลัก : 120634 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงมะดะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandongmada ที่อยู่ : หมู่...