หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นง้าว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นง้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120652 รหัส Smis 8 หลัก : 57020209 รหัส Obec 6 หลัก : 120652 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นง้าว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantonngao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120638 รหัส Smis 8 หลัก : 57020207 รหัส Obec 6 หลัก : 120638 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองเก้าห้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongkaohong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120637 รหัส Smis 8 หลัก : 57020206 รหัส Obec 6 หลัก : 120637 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยส้านยาววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaysanyaowittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120636 รหัส Smis 8 หลัก : 57020205 รหัส Obec 6 หลัก : 120636 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphabong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120635 รหัส Smis 8 หลัก : 57020204 รหัส Obec 6 หลัก : 120635 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanmaelao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงมะดะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงมะดะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120634 รหัส Smis 8 หลัก : 57020203 รหัส Obec 6 หลัก : 120634 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงมะดะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandongmada ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่ามะโอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะโอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120643 รหัส Smis 8 หลัก : 57020200 รหัส Obec 6 หลัก : 120643 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่ามะโอ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantamao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120641 รหัส Smis 8 หลัก : 57020198 รหัส Obec 6 หลัก : 120641 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมหมอกแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanjommokkeaw School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120734 รหัส Smis 8 หลัก : 57022011 รหัส Obec 6 หลัก : 120734 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ลาววิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maelaowittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120645 รหัส Smis 8 หลัก : 57020216 รหัส Obec 6 หลัก : 120645 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งแพร่วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongphraewitthayaschool ที่อยู่ : หมู่...