อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120350 รหัส Smis 8 หลัก : 57030044 รหัส Obec 6 หลัก : 120350 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpakaow-Donchai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120340 รหัส Smis 8 หลัก : 57030022 รหัส Obec 6 หลัก : 120340 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasangschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120354 รหัส Smis 8 หลัก : 57030001 รหัส Obec 6 หลัก : 120354 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANJOMSAWAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันกอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120348 รหัส Smis 8 หลัก : 57030042 รหัส Obec 6 หลัก : 120348 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันกอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : baansankong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120339 รหัส Smis 8 หลัก : 57030021 รหัส Obec 6 หลัก : 120339 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ิBanmaisamakkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120326 รหัส Smis 8 หลัก : 57030026 รหัส Obec 6 หลัก : 120326 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำร้อน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannpongnamron ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแว่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแว่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120321 รหัส Smis 8 หลัก : 57030041 รหัส Obec 6 หลัก : 120321 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแว่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongwan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120338 รหัส Smis 8 หลัก : 57030020 รหัส Obec 6 หลัก : 120338 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : NikomChawkao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120717 รหัส Smis 8 หลัก : 57032001 รหัส Obec 6 หลัก : 120717 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จันจว้าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Janjawawittayakhom ที่อยู่ :...