อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120342 รหัส Smis 8 หลัก : 57030033 รหัส Obec 6 หลัก : 120342 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekham(prachanukhor) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120374 รหัส Smis 8 หลัก : 57030013 รหัส Obec 6 หลัก : 120374 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pansuksongkhro2 ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120323 รหัส Smis 8 หลัก : 57030032 รหัส Obec 6 หลัก : 120323 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPATUNG...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120373 รหัส Smis 8 หลัก : 57030012 รหัส Obec 6 หลัก : 120373 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทับกุมารทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantubkumanthong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120331 รหัส Smis 8 หลัก : 57030031 รหัส Obec 6 หลัก : 120331 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติสุข ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120368 รหัส Smis 8 หลัก : 57030011 รหัส Obec 6 หลัก : 120368 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าวเปลือก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thakhaoplueak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางสา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120330 รหัส Smis 8 หลัก : 57030030 รหัส Obec 6 หลัก : 120330 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางสา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangsa ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120357 รหัส Smis 8 หลัก : 57030010 รหัส Obec 6 หลัก : 120357 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกิ่วพร้าว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banKuiwphao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120353 รหัส Smis 8 หลัก : 57030050 รหัส Obec 6 หลัก : 120353 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแหลว-นาล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banleaw ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120329 รหัส Smis 8 หลัก : 57030029 รหัส Obec 6 หลัก : 120329 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะหินฝน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaymahinfon ที่อยู่ : หมู่...