หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120346 รหัส Smis 8 หลัก : 57030037 รหัส Obec 6 หลัก : 120346 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanRongkhor-muongkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่แพง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120370 รหัส Smis 8 หลัก : 57030015 รหัส Obec 6 หลัก : 120370 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แพง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maepangschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120343 รหัส Smis 8 หลัก : 57030034 รหัส Obec 6 หลัก : 120343 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแหย่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN NONGYAENG ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120369 รหัส Smis 8 หลัก : 57030014 รหัส Obec 6 หลัก : 120369 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maehaparaisrisoom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120342 รหัส Smis 8 หลัก : 57030033 รหัส Obec 6 หลัก : 120342 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekham(prachanukhor) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120374 รหัส Smis 8 หลัก : 57030013 รหัส Obec 6 หลัก : 120374 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pansuksongkhro2 ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120323 รหัส Smis 8 หลัก : 57030032 รหัส Obec 6 หลัก : 120323 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPATUNG...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120373 รหัส Smis 8 หลัก : 57030012 รหัส Obec 6 หลัก : 120373 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทับกุมารทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantubkumanthong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120331 รหัส Smis 8 หลัก : 57030031 รหัส Obec 6 หลัก : 120331 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติสุข ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120368 รหัส Smis 8 หลัก : 57030011 รหัส Obec 6 หลัก : 120368 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านท่าข้าวเปลือก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thakhaoplueak ที่อยู่ : หมู่...