หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120353 รหัส Smis 8 หลัก : 57030050 รหัส Obec 6 หลัก : 120353 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแหลว-นาล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banleaw ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120329 รหัส Smis 8 หลัก : 57030029 รหัส Obec 6 หลัก : 120329 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะหินฝน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaymahinfon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120360 รหัส Smis 8 หลัก : 57030008 รหัส Obec 6 หลัก : 120360 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MaekhamFungmin ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120351 รหัส Smis 8 หลัก : 57030048 รหัส Obec 6 หลัก : 120351 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทราย(พรหมณีวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaiphrommaniwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120328 รหัส Smis 8 หลัก : 57030028 รหัส Obec 6 หลัก : 120328 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ประชารัฐพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PACHARATPATTANA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120358 รหัส Smis 8 หลัก : 57030006 รหัส Obec 6 หลัก : 120358 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120336 รหัส Smis 8 หลัก : 57030047 รหัส Obec 6 หลัก : 120336 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลศรีค้ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANSRIKHAM ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120324 รหัส Smis 8 หลัก : 57030024 รหัส Obec 6 หลัก : 120324 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบงแม่จัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pabongmaechan School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120365 รหัส Smis 8 หลัก : 57030003 รหัส Obec 6 หลัก : 120365 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120335 รหัส Smis 8 หลัก : 57030046 รหัส Obec 6 หลัก : 120335 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันสลีหลวง-สันนายาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaleeluang-sannayao ที่อยู่ : หมู่...