อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอแม่จัน

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแว่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแว่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120321 รหัส Smis 8 หลัก : 57030041 รหัส Obec 6 หลัก : 120321 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแว่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannongwan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120338 รหัส Smis 8 หลัก : 57030020 รหัส Obec 6 หลัก : 120338 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : NikomChawkao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120717 รหัส Smis 8 หลัก : 57032001 รหัส Obec 6 หลัก : 120717 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : จันจว้าวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Janjawawittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120319 รหัส Smis 8 หลัก : 57030040 รหัส Obec 6 หลัก : 120319 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่สลองใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สลองใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120333 รหัส Smis 8 หลัก : 57030019 รหัส Obec 6 หลัก : 120333 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่สลองใน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesalongnai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120322 รหัส Smis 8 หลัก : 57030039 รหัส Obec 6 หลัก : 120322 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thammacharik...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120341 รหัส Smis 8 หลัก : 57030018 รหัส Obec 6 หลัก : 120341 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คี-หนองอ้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Maekhi-Nongaor ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120347 รหัส Smis 8 หลัก : 57030038 รหัส Obec 6 หลัก : 120347 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpapao-pasangnoi ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120372 รหัส Smis 8 หลัก : 57030017 รหัส Obec 6 หลัก : 120372 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ลากเนินทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAELAKNUENTONG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120346 รหัส Smis 8 หลัก : 57030037 รหัส Obec 6 หลัก : 120346 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanRongkhor-muongkham ที่อยู่ : หมู่...