อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอขุนตาล

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอขุนตาล

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120621 รหัส Smis 8 หลัก : 57040150 รหัส Obec 6 หลัก : 120621 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayhom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120620 รหัส Smis 8 หลัก : 57040149 รหัส Obec 6 หลัก : 120620 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องขุ่นป่าข่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banrongkhunpaka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้านาล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120627 รหัส Smis 8 หลัก : 57040148 รหัส Obec 6 หลัก : 120627 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้านาล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tanalom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120626 รหัส Smis 8 หลัก : 57040147 รหัส Obec 6 หลัก : 120626 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantalaung(taprachanuglu) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120625 รหัส Smis 8 หลัก : 57040146 รหัส Obec 6 หลัก : 120625 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านต้าตลาด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbantatalad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120623 รหัส Smis 8 หลัก : 57040144 รหัส Obec 6 หลัก : 120623 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pranet school ที่อยู่ :...