อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอขุนตาล

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอขุนตาล

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120620 รหัส Smis 8 หลัก : 57040149 รหัส Obec 6 หลัก : 120620 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องขุ่นป่าข่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banrongkhunpaka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้านาล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120627 รหัส Smis 8 หลัก : 57040148 รหัส Obec 6 หลัก : 120627 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้านาล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tanalom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120626 รหัส Smis 8 หลัก : 57040147 รหัส Obec 6 หลัก : 120626 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantalaung(taprachanuglu) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120625 รหัส Smis 8 หลัก : 57040146 รหัส Obec 6 หลัก : 120625 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านต้าตลาด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chumchonbantatalad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120623 รหัส Smis 8 หลัก : 57040144 รหัส Obec 6 หลัก : 120623 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pranet school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120622 รหัส Smis 8 หลัก : 57040143 รหัส Obec 6 หลัก : 120622 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยโป่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaypong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120732 รหัส Smis 8 หลัก : 57042011 รหัส Obec 6 หลัก : 120732 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ยางฮอมวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : YANGHOMWITTAYAKHOM ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120731 รหัส Smis 8 หลัก : 57042010 รหัส Obec 6 หลัก : 120731 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนตาลวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khuntanwittayakhom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120633 รหัส Smis 8 หลัก : 57040158 รหัส Obec 6 หลัก : 120633 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดงห้วยหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120632 รหัส Smis 8 หลัก : 57040157 รหัส Obec 6 หลัก : 120632 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านชมภู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Chomphu ที่อยู่ :...