หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอขุนตาล

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอขุนตาล

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120633 รหัส Smis 8 หลัก : 57040158 รหัส Obec 6 หลัก : 120633 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดงห้วยหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120632 รหัส Smis 8 หลัก : 57040157 รหัส Obec 6 หลัก : 120632 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านชมภู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Chomphu ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120631 รหัส Smis 8 หลัก : 57040156 รหัส Obec 6 หลัก : 120631 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantungnamphraepabong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120630 รหัส Smis 8 หลัก : 57040155 รหัส Obec 6 หลัก : 120630 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพญาพิภักดิ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Payapipak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลยางฮอม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยางฮอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120629 รหัส Smis 8 หลัก : 57040154 รหัส Obec 6 หลัก : 120629 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลยางฮอม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanyanghom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120628 รหัส Smis 8 หลัก : 57040153 รหัส Obec 6 หลัก : 120628 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaysak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120618 รหัส Smis 8 หลัก : 57040151 รหัส Obec 6 หลัก : 120618 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : a_khuntan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120621 รหัส Smis 8 หลัก : 57040150 รหัส Obec 6 หลัก : 120621 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayhom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120620 รหัส Smis 8 หลัก : 57040149 รหัส Obec 6 หลัก : 120620 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องขุ่นป่าข่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banrongkhunpaka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้านาล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้านาล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120627 รหัส Smis 8 หลัก : 57040148 รหัส Obec 6 หลัก : 120627 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้านาล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : tanalom ที่อยู่ : หมู่...