อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ประถมศึกษา

แท็ก: ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120615 รหัส Smis 8 หลัก : 57030148 รหัส Obec 6 หลัก : 120615 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพนาสวรรค์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphanasawan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120460 รหัส Smis 8 หลัก : 57030127 รหัส Obec 6 หลัก : 120460 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่องแฮ่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Honghae school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120459 รหัส Smis 8 หลัก : 57030126 รหัส Obec 6 หลัก : 120459 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันยาว สันลิดไม้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanyao...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120143 รหัส Smis 8 หลัก : 57030088 รหัส Obec 6 หลัก : 120143 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยสะโง๊ะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sango ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120347 รหัส Smis 8 หลัก : 57030038 รหัส Obec 6 หลัก : 120347 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpapao-pasangnoi ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120323 รหัส Smis 8 หลัก : 57030032 รหัส Obec 6 หลัก : 120323 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPATUNG...