อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ประถมศึกษา

แท็ก: ประถมศึกษา

ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120692 รหัส Smis 8 หลัก : 57010136 รหัส Obec 6 หลัก : 120692 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phakwang...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120666 รหัส Smis 8 หลัก : 57010131 รหัส Obec 6 หลัก : 120666 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยขี้เหล็ก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaikhilek ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120514 รหัส Smis 8 หลัก : 57010110 รหัส Obec 6 หลัก : 120514 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban WiangChai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านบ่อทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120032 รหัส Smis 8 หลัก : 57010019 รหัส Obec 6 หลัก : 120032 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านบ่อทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banbothong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120031 รหัส Smis 8 หลัก : 57010018 รหัส Obec 6 หลัก : 120031 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านถ้ำผาตอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tumpatong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120042 รหัส Smis 8 หลัก : 57010009 รหัส Obec 6 หลัก : 120042 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนาคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongnacome ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120616 รหัส Smis 8 หลัก : 57030149 รหัส Obec 6 หลัก : 120616 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราษฎร์พัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RADPATTANA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120615 รหัส Smis 8 หลัก : 57030148 รหัส Obec 6 หลัก : 120615 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพนาสวรรค์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphanasawan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120460 รหัส Smis 8 หลัก : 57030127 รหัส Obec 6 หลัก : 120460 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฮ่องแฮ่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Honghae school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันยาว สันลิดไม้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120459 รหัส Smis 8 หลัก : 57030126 รหัส Obec 6 หลัก : 120459 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันยาว สันลิดไม้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansanyao...