หน้าแรก แท็ก ตำบลเวียง

แท็ก: ตำบลเวียง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120093 รหัส Smis 8 หลัก : 57040016 รหัส Obec 6 หลัก : 120093 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งนาน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungnanoi ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120001 รหัส Smis 8 หลัก : 57010069 รหัส Obec 6 หลัก : 120001 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansankhong (Chiangraijaroonrat) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120092 รหัส Smis 8 หลัก : 57040015 รหัส Obec 6 หลัก : 120092 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubantungsaipattna ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120002 รหัส Smis 8 หลัก : 57010068 รหัส Obec 6 หลัก : 120002 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Chiangrai School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120091 รหัส Smis 8 หลัก : 57040014 รหัส Obec 6 หลัก : 120091 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงของ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ANUBANCHIANGKHONGSCHOOL ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120708 รหัส Smis 8 หลัก : 57042004 รหัส Obec 6 หลัก : 120708 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เทิงวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thoengwittayakhom school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120090 รหัส Smis 8 หลัก : 57040013 รหัส Obec 6 หลัก : 120090 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANHUAWIANG...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120705 รหัส Smis 8 หลัก : 57042001 รหัส Obec 6 หลัก : 120705 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงของวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangkhonwittayakom ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120128 รหัส Smis 8 หลัก : 57030078 รหัส Obec 6 หลัก : 120128 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเกี๋ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huyekieng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120719 รหัส Smis 8 หลัก : 57032004 รหัส Obec 6 หลัก : 120719 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงแสนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiang Saen...