อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลเวียง

แท็ก: ตำบลเวียง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบรวก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบรวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120126 รหัส Smis 8 หลัก : 57030076 รหัส Obec 6 หลัก : 120126 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบรวก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN SOBRUAK ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120695 รหัส Smis 8 หลัก : 57012002 รหัส Obec 6 หลัก : 120695 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Damrongratsongkroh ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120125 รหัส Smis 8 หลัก : 57030075 รหัส Obec 6 หลัก : 120125 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rajaprajanugroh...

ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120694 รหัส Smis 8 หลัก : 57012001 รหัส Obec 6 หลัก : 120694 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสบคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120129 รหัส Smis 8 หลัก : 57030074 รหัส Obec 6 หลัก : 120129 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสบคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansobkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320291 รหัส Smis 8 หลัก : 56012001 รหัส Obec 6 หลัก : 320291 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHAYAOPITTAYAKHOM SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120167 รหัส Smis 8 หลัก : 57040074 รหัส Obec 6 หลัก : 120167 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งโห้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thunghong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเด่นศาลา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120473 รหัส Smis 8 หลัก : 57020191 รหัส Obec 6 หลัก : 120473 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเด่นศาลา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bandensala ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องแช่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแช่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120166 รหัส Smis 8 หลัก : 57040073 รหัส Obec 6 หลัก : 120166 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องแช่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongchae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120490 รหัส Smis 8 หลัก : 57020184 รหัส Obec 6 หลัก : 120490 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปูนหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school maepoonluang ที่อยู่ :...