หน้าแรก แท็ก ตำบลเวียง

แท็ก: ตำบลเวียง

ข้อมูล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120169 รหัส Smis 8 หลัก : 57040070 รหัส Obec 6 หลัก : 120169 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพระเกิดคงคาราม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watprakerdkongkaram ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120475 รหัส Smis 8 หลัก : 57020181 รหัส Obec 6 หลัก : 120475 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbankou school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120095 รหัส Smis 8 หลัก : 57040018 รหัส Obec 6 หลัก : 120095 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaimeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120474 รหัส Smis 8 หลัก : 57020180 รหัส Obec 6 หลัก : 120474 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงป่าเป้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanweangpapao ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120094 รหัส Smis 8 หลัก : 57040017 รหัส Obec 6 หลัก : 120094 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนมหาวัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baandonmahawan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120168 รหัส Smis 8 หลัก : 57040075 รหัส Obec 6 หลัก : 120168 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaykrai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120093 รหัส Smis 8 หลัก : 57040016 รหัส Obec 6 หลัก : 120093 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งนาน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungnanoi ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120001 รหัส Smis 8 หลัก : 57010069 รหัส Obec 6 หลัก : 120001 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansankhong (Chiangraijaroonrat) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120092 รหัส Smis 8 หลัก : 57040015 รหัส Obec 6 หลัก : 120092 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubantungsaipattna ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120002 รหัส Smis 8 หลัก : 57010068 รหัส Obec 6 หลัก : 120002 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Chiangrai School ที่อยู่...