อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลเวียง

แท็ก: ตำบลเวียง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องแช่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องแช่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120166 รหัส Smis 8 หลัก : 57040073 รหัส Obec 6 หลัก : 120166 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องแช่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banrongchae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120490 รหัส Smis 8 หลัก : 57020184 รหัส Obec 6 หลัก : 120490 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ปูนหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school maepoonluang ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120165 รหัส Smis 8 หลัก : 57040072 รหัส Obec 6 หลัก : 120165 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANMAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120479 รหัส Smis 8 หลัก : 57020183 รหัส Obec 6 หลัก : 120479 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยเวียงผาพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doiwiangphapittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120164 รหัส Smis 8 หลัก : 57040071 รหัส Obec 6 หลัก : 120164 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengthoeng(thoengtumnupracha) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120476 รหัส Smis 8 หลัก : 57020182 รหัส Obec 6 หลัก : 120476 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nhongyao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120169 รหัส Smis 8 หลัก : 57040070 รหัส Obec 6 หลัก : 120169 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดพระเกิดคงคาราม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watprakerdkongkaram ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120475 รหัส Smis 8 หลัก : 57020181 รหัส Obec 6 หลัก : 120475 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : chumchonbankou school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120095 รหัส Smis 8 หลัก : 57040018 รหัส Obec 6 หลัก : 120095 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaimeng ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120474 รหัส Smis 8 หลัก : 57020180 รหัส Obec 6 หลัก : 120474 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงป่าเป้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanweangpapao ที่อยู่ : หมู่...