หน้าแรก แท็ก ตำบลตับเต่า

แท็ก: ตำบลตับเต่า

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120205 รหัส Smis 8 หลัก : 57040050 รหัส Obec 6 หลัก : 120205 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120204 รหัส Smis 8 หลัก : 57040049 รหัส Obec 6 หลัก : 120204 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phiangluang...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120198 รหัส Smis 8 หลัก : 57040048 รหัส Obec 6 หลัก : 120198 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนห้วยไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kunhuaykrai ที่อยู่ : หมู่...