อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลตับเต่า

แท็ก: ตำบลตับเต่า

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120199 รหัส Smis 8 หลัก : 57040057 รหัส Obec 6 หลัก : 120199 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantonkhuangjogosamukkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120197 รหัส Smis 8 หลัก : 57040056 รหัส Obec 6 หลัก : 120197 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubantubtao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120210 รหัส Smis 8 หลัก : 57040055 รหัส Obec 6 หลัก : 120210 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านราษฏร์ภักดี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banradpakdee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120209 รหัส Smis 8 หลัก : 57040054 รหัส Obec 6 หลัก : 120209 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแผ่นดินทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpandinthong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120208 รหัส Smis 8 หลัก : 57040053 รหัส Obec 6 หลัก : 120208 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรักแผ่นดิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rukphaendin ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120207 รหัส Smis 8 หลัก : 57040052 รหัส Obec 6 หลัก : 120207 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120206 รหัส Smis 8 หลัก : 57040051 รหัส Obec 6 หลัก : 120206 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120205 รหัส Smis 8 หลัก : 57040050 รหัส Obec 6 หลัก : 120205 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120204 รหัส Smis 8 หลัก : 57040049 รหัส Obec 6 หลัก : 120204 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phiangluang...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนห้วยไคร้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120198 รหัส Smis 8 หลัก : 57040048 รหัส Obec 6 หลัก : 120198 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนห้วยไคร้ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kunhuaykrai ที่อยู่ : หมู่...