อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลตับเต่า

แท็ก: ตำบลตับเต่า

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120741 รหัส Smis 8 หลัก : 57040160 รหัส Obec 6 หลัก : 120741 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120691 รหัส Smis 8 หลัก : 57040159 รหัส Obec 6 หลัก : 120691 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านตีนเป็ด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีนเป็ด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120200 รหัส Smis 8 หลัก : 57040058 รหัส Obec 6 หลัก : 120200 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตีนเป็ด ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banteenped ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120199 รหัส Smis 8 หลัก : 57040057 รหัส Obec 6 หลัก : 120199 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bantonkhuangjogosamukkee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120197 รหัส Smis 8 หลัก : 57040056 รหัส Obec 6 หลัก : 120197 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubantubtao school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120210 รหัส Smis 8 หลัก : 57040055 รหัส Obec 6 หลัก : 120210 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านราษฏร์ภักดี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banradpakdee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120209 รหัส Smis 8 หลัก : 57040054 รหัส Obec 6 หลัก : 120209 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแผ่นดินทอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpandinthong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120208 รหัส Smis 8 หลัก : 57040053 รหัส Obec 6 หลัก : 120208 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรักแผ่นดิน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rukphaendin ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120207 รหัส Smis 8 หลัก : 57040052 รหัส Obec 6 หลัก : 120207 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120206 รหัส Smis 8 หลัก : 57040051 รหัส Obec 6 หลัก : 120206 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...